Pooblastila za delo s tipom artikla

Ta varnostni sistem je namenjen predvsem večjim trgovskim podjetjem, kjer imajo zaposlene/operaterje, ki delajo samo z določenim tipom artiklov. Primer: operater v priročnem skladišču materiala izdaja samo artikle tipa M – Material, operater v fazi pakiranja zaključuje delovne naloge samo z artikli tipa P – Polizdelki in I – Izdelki ali referentka v računovodstvu se srečuje samo z artikli tipa A – Avans in S – Storitev.
V kolikor tovrstni varnostni sistem nastavimo se v šifrantu artiklov ponudi samo izbor artiklov s katerimi imamo dovoljenje za delo in to velja enako pri odpiranju novih šifer.
Kako se nastavi varnostni sistem:

  1. Na obstoječem varnostnem sistemu določimo skupine in njihove člane. Varnostni sistem blokiramo po skupinah. Ta del bi morali že poznati. 
  2. iCenter se prijavimo kot skrbnik in v vsako podjetje posebej, kjer želimo urejat pravice. 
  3. Administraciji -> Varnostni sistem -> Varnostni sistem-Tip artikla nastavljamo tipe, ki so dovoljeni. 
  4. Z desno tipko in dovoljenje ali prepoved dodajamo dovoljenja ali prepovedi na posamezno skupino.  5. Kot smo videli so operaterji v skupini Skladiščniki in ti imajo dovoljenje za delo samo z določenimi tipi artiklov (B,D,E,I,K,M,P in R) ter prepoved dela s tipi (A,S,O, in V), saj nedefinirano je enakovredno prepovedi, ko pričnemo z uporabo tovrstnega varnostnega sistema. 
  6. Takoj po zaprtju varnostnega sistema vstopijo novo-določena pravila v veljavo in predlagam, da se takoj po urejanju izvede kontrola ali res vsi vidijo, kar potrebujejo. 
  7. Odprimo šifrant artiklov ali primer vnosa za posameznega operaterja; primer: knjigovodja iz zgornje nastavitve:Vidimo, da pri tem uporabniku ostalih artiklov, brez določitev filtrov.
V kolikor uporabnik izbere artikel, ki je v šifrantu zanj nima pooblastil za delo se vnesena šifra v polju prikaže na rdeči podlagi.

OPOZORILO: Varnostni sistem dela na vnosih. Na pregledih ne dela in pokaže tudi blokirane tipe artiklov. To je pa zato, ker tisti ki dela analize mora videti vse , če ima dostop do analiz.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku