Kontrola šifranta artiklov

Na dnu preglednice artikli je gumb  – Kontrola (Alt K), ki zažene kontrolo vsklajenosti nekaterih podatkov v šifrantu artiklov s šifranti le-teh.

Odpre se na okno, na katerem izberemo, katere podatke želimo kontrolirati.

Izberemo lahko kontrolo vsklajenosti tipa artikla, stopnje DDV, skupine artikla, klasifikacije, tarifne oznake, oddelka, knjižne skupine, tehnološkega postopka, skupine popusta, konsignanta, dobavitelja, proizvajalca in/ali odvisnih stroškov.

Program kontrolira ali obstajajo v šifranu artiklov zapisani podatki v ustreznih povezenih šifrantih. Če za podatki v šifrantih ne obtsajajo, se podatki za artikel nastinejo na izhodnem poročilu.

V tem prispevku