eNDM - Priprava delovnega koledarja v primeru invalidnosti

Po navodilih ZZZS je potrebno zaposlenim, ki imajo na bolniškem listu izpolnjeno rubriko 12 - INVALIDNOST Tip delovnega koledarja za oddajo refundacijskega zahtevka pripraviti po naslednjem postopku.

Invalid II. In III. Kategorije po ZPIZ-92 (do 31.12.2002) 

Zaposleni, kateri je pridobil odločbo o invalidnosti do 31.12.2002 je potrebno na refundacijskemu zahtevku zabeležiti Splošni koledar. Razlika delovnega časa se vpiše v rubriko IK (Invalidnost – ur/dan).

Zaposlenega imate v šifrantu zaposlenih vnesenega na takšen način. Podatki plač…Plače…Plače-splošno

Na refundacijskem zahtevku morate imeti izpolnjen Tip delovnega koledarja na takšen načlin

Invalid II. In III. Kategorije po ZPIZ-1 UPB2 ( od 1.1.2003)

Zaposleni, kateri je pridobil odločbo o invalidnosti od 1.1.2003 je potrebno na refundacijskemu zahtevku zabeležiti Posebni koledar. Razlika delovnega časa se ne vpiše v rubriko IK (Invalidnost – ur/dan).

Zaposlenega imate v šifrantu zaposlenih vnesenega na takšen način. Podatki plač…Plače…Plače-splošno. 

(delež razporeditve je namenjen zgolj prikazu – v kolikor ima zaposleni invalidnost za manj/več ur mu morate ustrezno urediti podatke)

Na refundacijskem zahtevku morate imeti izpolnjen Tip delovnega koledarja na takšen način

Primer zapisa posebnega koledarja, ki ga program samodejno pripravi, glede na delež zaposlitve, ki ga imate vnesenega na zaposlenemu v šifrantu zaposlenih.

V tem prispevku