Obračun invalidnine - obvezni zdravstveni prispevek

Navodilo je pomembno za vse stranke, za gospodarstvo in javni sektor, katere pri obračunu plače zaposlenim invalidom obračunate invalidnino ter zahtevate povračilo s strani ZPIZ-a.

Zaradi novega obveznega zdravstvenega prispevka, se pri obračunu invalidnine pojavi nevšečnost pri pripravi plačilnega naloga za zdravstveno zavarovanje (in poškodbe pri delu), saj se obvezni zdravstveni prispevek ne sme obračunat od invalidnine. Obračunski list in REK-O obrazec v obračunu plač sta pravilna. 

Pri pripravi plačilnih nalogov sistem za del zneska obveznega zdravstvenega prispevka ne pripravi plačilnega naloga, kar pa ni pravilno. 

Zaradi tega je potrebno znesek plačilnega naloga za (zdravstvo in poškodbe pri delu) ročno popraviti – POVIŠATI VREDNOST za ta del, ki se nanaša na obvezni zdravstveni prispevek. Najbolje je, da znesek preverite in uskladite vrednost na način, kot je na REK-O obrazcu. Iz zbirnega REK-O obrazca ročno seštejete vrednosti in tako ročno popravite (povišate) znesek plačilnega naloga.

Dodatna opozorila:

Zahtevek za invalidnino – je potrebno ročno popraviti (znesek je napačen – previsok v stolpcu Prispevki za socialno varnost, posledično je tudi podatek Neto nadomestilo napačen – prenizek)

Zbirna Rekapitulacija – podatek dejanska sredstva za plače so nepravilna – prenizka. Za to razliko je potrebno ročno popravit (povišat) znesek plačilnega naloga za zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu. Prav tako je nepravilna Rekapitulacija Invalidnin.

Temeljnica – je nepravilna (prenizka). Potrebno dopolniti (dodati) isti znesek, kot smo ga dodali na plačilnem nalogu na konto prispevkov.


V tem prispevku