Nastavitev povezave storitve e-VEM preko ePoštarja

Navodila, opisana v nadaljevanju, se nanašajo zgolj na vzpostavitev povezave med iCenter ePoštar in e-VEM.

 1. Namestitev zadnje verzije iCentra

  Namestite zadnjo verzijo različice iCentra, ki jo najdete na osebnem SAOP portalu (http://moj.saop.si/icenter).

 2. Namestitev ePoštarja

  Prvi od pogojev za povezavo z e-VEM je, da imate nameščenega Saop ePoštarja. Ali imate ePoštarja nameščenega, lahko preverite v iCentru pod: »Administracija -> Pripomočki -> Administrativni pogledi ePoštarja -> Delovanje storitve. Če se vam ob kliku na »Delovanje storitve« pojavi spodnje okno pomeni, da ePoštarja nimate nameščenega. Za samo namestitev ePoštarja lahko oddate na portalu za stranke (http://moj.saop.si/icenter) zahtevek na Tehnično podporo. 3. Registracija certifikata

  Na spletni strani http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem prijavite certifikat, ki ga boste uporabljali za oddajo obrazcev. To ni vaš osebni certifikat, ampak strežniški certifikat, ki se glasi na oddelek ali vaš podjetje (npr. računovostvo). To je v bistvu certifikat, ki ga uporabljate za uvoz e-računov iz UJP ali preko ZZI.

 4. Nastavitve ePoštarja

  Ko imate vse zgoraj navedene točke izpolnjene, lahko uredite nastavitve ePoštarja. Za nastavitve ePoštarja morate biti v iCenter prijavljeni kot operater Skrbnik. Po prijavi v iCenter uredite nastavitve ePoštarja tako, da pod »Administracija -> Uporabnik in Računalnik -> Nazivi in Licence -> Izberete vaš naziv in kliknete popravi zapis -> nato ePoštar -> kliknete na Vnesi zapis ter nato izberete storitev eVem.

 5. Vpis podatkov

  Odpre se vam okno, kjer vpišete podatke.

  URL se vam avtomatsko doda sam. Če ni tako, ga lahko tudi ročno sami dodate: https://evem.gov.si/evem-hrs/services/HrsService.

  Pod razpoznavni odtis vpišemo odtis potrdila, ki ste ga prijavili na e-VEM. Tukaj pazite, saj če boste odtis »kopirali« in ga sem »prilepili«, boste morali izbrisati vse presledke, pri tem pa pazite, da vam, ko kliknete na naslednje polje »Dodatni parametri«, pred razpoznavnim odtisom ne naredi vprašaja. Če ga opazite, ga izbrišite.

  Referenčna številka je podatek, ki ga prejmete ob prijavi potrdila.  ePoštar ima dve storitvi – oddajo vloge, ki se sproži takoj, ko oddamo obrazec in prevzem povratnic.

 6. Prevzem povratnic ZZZS

  Prevzem povratnic lahko nastavimo tako, da se nam izvede enkrat dnevno ali časovno, kot sami želimo. Izberemo ciklus ponavljanja ter nastavimo Dnevno pogostost ponavljanja. Za začetni datum lahko vpišete kar datum, ko nastavljate samega ePoštarja. 7. Oddaja vlog na ZZZS

  Za oddajo vlog na ZZZS izpolnimo podatke kot je prikazano na sliki spodaj in označimo kljukico na »Aktivna storitev«. 8. Testiranje delovanja storitve ePoštarja

  Ko kliknemo Test počakamo do približno 5 minut. V primeru, da so nastavitve pravilno urejene, se nam izpiše obvestilo »Test ok«. 9. Pregled delovanja storitve

  Pod »Pripomočki -> Administrativni pregledi ePoštarja -> Dnevnik prometa« boste lahko videli promet prejemanja povratnic ter oddaje obrazcev na e-VEM.V tem prispevku