Večnivojski razpis proizvodnje (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Delovni nalogi - povečanje polja "prioriteta" iz small integer na integer (največje možne število je sedaj 2147483647!). Posledično tudi sprememba enakega podatka na naročilih kupcev.
 • Materialne sestavnice - vnos sestavine v modularno sestavnico: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Delovni nalogi - vnos izdelka: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Delovni nalogi - vnos sestavine v materialno sestavnico: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela -  Analiza zastojev: V analizo sedaj vstopajo tudi zastoji na operacijah, ki ne vsebujejo delovnih postaj. V primeru upoštevanja delovnega koledarja, se delovni koledar za operacije, ki ne vsebujejo delovne postaje upošteva iz nastavitev programa. 
 • Delovni nalogi - izdelava podrejenih delovnih nalogov: Na funkciji "Izdelava podr. DN" je v primeru opcij izračuna količine manjkajoča (in razlika do minimalne oziroma maksimalne zaloge) je prenovljena logika izračunavanja potrebnih količin na podrejenih delovnih nalogih.
2024.04.001
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Doseg časovnih norm po izdelkih: Popolna prenova preračunov.
 • Izpisi – Nedovršena proizvodnja: Delovni nalog se sedaj na izpisu nedovršene proizvodnje pojavi tudi, če nima prijavljenih materialnih stroškov.
 • Izpisi - Predvidena poraba materiala - Formiranje naročil dobaviteljem: V primeru naročanja v tuji denarni enoti urejeno pravilno definiranje tečaja na naročilu.
 • Knjiženje - Delovni nalogi: Funkcija "prenos na povezano" sedaj prenese spremenjene datum pričetka izdelave in roka izdelave tudi v plan proizvodnje, če so povezani delovni nalogi nastali na podlagi plana proizvodnje.
2024.03.001
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; izpis pokalkulacije je sedaj možen tudi v preglednici.
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; med izpise pokalkulacije v preglednico je dodana še ena vrsta izpisa (primerjava med dejanskimi in planskimi cenami).
 • Plan proizvodnje - odpravljene težave pri kontroli ujemanja tehnološkega postopka in kontrolnega plana QM ob formiranju rezervacijskih delovnih nalogov.
 • Kooperacija - odprava več manjših nepravilnosti delovanja preglednic prejemov in izdaj kooperacije.
 • Kooperacija - izdaja v kooperacijo; na funkciji masovne priprave izdaj v kooperacijo odpravljeno preskakovanje zaporednih številk izdaj.
 • Delovni nalogi - Knjiženje delovnega naloga v MSP (tudi knjiženje izdaje sestavin in serijsko knjiženje DN); odpravljene težave pri kontroli obstaja stroškovnega nosilca, če je ta na vrsti prometa MSP obvezen.
 • Delo delavcev - na preglednici dela delavcev urejeno "dvojno" razvrščanje. Ko preglednico razvrstimo (filtriramo) po izbrani koloni, so prikazani rezultati potem razvrščeni od največje proti najmanjši zaporedni številki vnosa dela delavcev.
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Analiza dela; izračun stroška dela delavca in stroška dela delovne postaje je v tej analizi sedaj usklajen s pokalkulacijo delovnega naloga.
 • Plan proizvodnje - funkcija priprava plana v primeru opcije "po sistemu KANBAN" ne pripravi plana za artikle, ki ne vsebujejo obeh zahtevanih podatkov sistema KANBAN (minimalne in maksimalne zaloge). Torej, artikli, ki ne vsebujejo in minimalne in maksimalne zaloge) se v pripravi plana ne bodo več upoštevali!
2024.02.001
 • Nastavitve - nastavite programa; na zavihku "Kooperacija" smo dodali novo nastavitev "Prenos cen izdaja kooperacija - DN" (privzeto je vklopljena). V kolikor je ta nastavitev vklopljena se pri spremembi cene storitve operacije na izdaji v kooperacijo ob "potrditvi" izdaje prenesejo na delovni nalog in na nalogu se izvede ponovna kalkulacija, le je nastavitev izklopljena pa se cena na operaciji delovnega naloga ne spremeni.
 • Usklajevanje proizvodnih cen (tako enkratni zagon, kot izvajanje preko razporejevalca opravil) je nadgrajeno z možnostjo vključitve tudi delovnih nalogov katerih izdelki se vodijo na zalogi po planski ceni. V tem primeru se na prejemih uskladi nabavna cena, med tem, ko cena prejema ostaja planska cena. če je tako določeno, se uskladi tudi cena v ceniku.
 • Knjiženje - kooperacija - izdaja v kooperacijo; dopolnjen združen izpis izdaje, dopolnitve potrebne zaradi sprememb na windows operacijskem sistemu.
 • Delovni nalogi - razpis podrejenih delovnih nalogov; odpravljene težave nepravilnega prikazovanja operaterja vnašalca podrejenih delovnih nalogov.
2024.01.001
 • Knjiženje - delo delavcev; dopolnjen kontrolni izpis datumi/ure  z dodatnimi neustreznimi zapisi.
 • Tehnologija, zahtevnost; podatek o zahtevnosti na operaciji (standardna operacija, operacija tehnološkega postopka, operacija delovnega naloga, operacija vrstice naročila kupca) je vedno aktivno razen pri kooperantski operaciji in vklopljenem VS za prepoved spremembe zahtevnosti.
 • Artikli - "vnos artikla iz" sedaj ustrezno izvajanje kopiranje podatkov tudi če se na preglednico artiklov pride skozi modularno sestavnico artikla ali skozi pregled artikla F7.
 • Knjiženje - plan proizvodnje; Preglednico plana proizvodnje (in preglednico plana proizvodnje na funkciji razpisa proizvodnje) lahko sedaj pregledujemo tudi za vsa leta na enkrat.
 • Knjiženje – plan proizvodnje, priprava plana; funkcija priprave plana po sistemu »kanban« upošteva napovedano zalogo (ne trenutne zaloge) artikla.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave filtriranja po preglednici materialne sestavnice delovnega naloga.
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; pri formiranju naročil dobaviteljem iz predvidene porabe materiala se v vrstice naročila polni tudi "nov" podatek "pretvornik" (med našo in dobaviteljevo mersko enoto).
2023.11.001
 • Na vseh preglednicah programa vključno v šifrantih (razen skupnih šifrantih) in izpisih urejeno fokusirano barvanje vrstice v kateri se uporabnik nahaja.
 • Šifranti - materialna sestavnica; pri dodajanju nove sestavine skozi modularno materialno sestavnico je na preglednici artiklov, ki jih izbiramo pri dodajanju nove sestavine, sedaj omogočeno dodajanje, urejanje, brisanje in kopiranje artiklov. V kolikor v sestavnico vstopimo skozi vnosno formo artikla, prej omenjeni gumbi niso dodani.
 • Dodana bližnjica do pokalkulacije delovnega naloga (omejitev možna z isto varnostno nastavitvijo, kot velja za dostop preko menija izpisi):
  • znotraj delovnega naloga,
  • na preglednici delovnih nalogov (preko desnega klika miške),
  • na napredovanju delovnih nalogov.
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; urejeno zaokroževanje predlaganja količin za delovne naloge, naročila dobaviteljem ali interna naročila.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave pri vnosu novega delovnega naloga za izdelek kateremu se zaloga spremlja po serijah; sedaj je vnos serije zopet takoj sproščen.
2023.10.001
 • Spremembe vezane na projektne delovne naloge (delovni nalogi po katerih se izdelujejo različni izdelki):
  • Izračun cene prejema izdelkov (nastavitev na knjigi delovnega naloga) ni več vezan izključno na "ceno po ceniku", lahko se nastavi tudi sistem cene glede na kalkulacijo delovnega naloga.
  • Prejem izdelkov po delovnem nalogu bo tako lahko izdelke projektnega delovnega naloga prevzel tudi po ceni iz kalkulacije delovnega naloga (in tudi po planski ceni).
  • Usklajevanje proizvodnih cen deluje sedaj tudi za projektne delovne nalog za katere sistem izračuna proizvodne cene je določen po sistemu glede na kalkulacijo delovnega naloga.
 • Knjiženje - delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov kadar ni vklopljenega spremljanja dela delavcev in kadar ni vklopljeno spremljanje stroškov kooperacije iz prevzema iz kooperacije sedaj na pokalkulacijo delovnih nalogov dodaja tudi stroške dela, delovnih postaj in kooperacije.
 • Kooperacija - Izdajanje v kooperacijo, klicanje operacij na vrstice izdaje v kooperacijo (ter Izpisi - kooperacija - seznam kooperantskih operacij); vklapljanje/izklapljanje filtra "samo operacije nezaključenih DN" sedaj takoj osveži zadetke v preglednici.
 • Grafična prenova vnosnih form:
  • nastavitve programa,
  • knjige delovnih nalogov.
 • Knjiženje prejem izdelka delovnega naloga  za katerega se vodi zaloga po serijah s funkcijo "knjiženje MSP" sedaj na podatku o seriji pravilno napolni datum (prvega) prejema.
2023.09.001
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; v primeru upoštevanja porabe na delovnih nalogih servisa (SER) se sedaj več ne upoštevajo tudi delovni nalogi, ki so v statusih "kontroliran", "Storniran" in "Zaklenjen".
2023.08.001
 • Šifranti - Knjige delovnih nalogov; na zavihek "ostale nastavitve" smo dodali nov podatek "Zaokroži količine sestavin". Podatek je privzeto izklopljen. V kolikor je vklopljen, potem se pri kalkulaciji delovnega naloga izvede ponoven preračun količinskega izmeta na vseh sestavinah delovnega naloga na način, da je skupna predvidena poraba sestavine za razpisano količino izdelka delovnega naloga zaokrožena na prvo celo število navzgor.
 • Knjiženje - delovni nalogi: Knjiženje v MSP, Izdaja sestavin in prenos; na vseh teh treh funkcijah je dodan nov nastavitveni podatek "Zaokroži količine sestavin". Podatek je privzeto izklopljen, naslednjič se predlaga zadnji izbor. V  kolikor je vklopljen, potem se so predlagane količine sestavin za izdajo (prenos)  zaokrožene na prvo celo število navzgor.
 • Knjiženje - delovni nalogi - prenos; pri formiranju prenosa (na kooperacijo) skozi naročilo kupca ali skozi odpremni nalog se v naročilo kupca (oziroma odpremni nalog) na veze zapišejo delovni nalogi za katere je bil prenos pripravljen.
 • Knjiženje - delovni nalogi - prenos; funkcija prenosa v primeru vpisa naročila kupca ali odpremnega naloga v programu dobavitelji in kupci na dokumentu sedaj izpolni tudi podatek naslovnika.
 • Uvedena kontrola nad podvojenim vnosom šifre skladišča materiala na naslednjih mestih:
  • knjige delovnih nalogov
  • delovni nalog
  • funkcija "knjiženje v MSP"
  • funkcija "izdaja sestavin"
 • Izpisi - predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; urejeno pravilno upoštevanje storniranih vrstic naročil kupcev v odhodu iz zaloge vezanih na "prodajo NK".
2023.07.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; na izpisu delovnega naloga urejeno prikazovanje celotne opombe tehnološke operacije.
 • Nastavitve - nastavitve programa; na zavihku "Splošno" je dodana nova nastavitev "Veze podrejenih DN" z dvema opcijama
  • samo negativna potrebe (dosedanji način delovanja, privzeta nastavitev)
  • celotne potrebe
 • V kolikor je izbrana prva opcija potem pri razpisu (podrejenih) delovnih nalogov iz predvidene porabe materiala ni sprememb. V kolikor pa je izbrana druga opcija, potem se v vezah podrejenega delovnega naloga napolnijo vsi nadrejeni delovni nalogi na katere se nanaša polizdelek podrejenega delovnega naloga (in ne samo tisti na katerih je izkazana negativna razpoložljivost polizdelka). To pravilo velja samo delovne naloge navedene v vezah, v opombi (podrejenega) delovnega naloga se vedno navaja samo nadrejene delovne naloge z negativno razpoložljivostjo polizdelka. 
 • Knjiženje – kooperacija – razdelilnik stroškov; možnost vpisa razdelilnika stroška tudi v pretekla leta.
 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "VRP - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.06.001
 • Knjiženje - delo delavcev; na vrsticah vnosa podatkov o delu delavca vpeljana funkcija CTRL+ALT+P, ki prikaže podatke o vnašalcu, času vnosa, popravljalca in času popravljanja vrstice.
2023.05.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; na vnosni formi delovnega naloga lahko preko nove varnostne nastavitve 'VRP - DELOVNI NALOGI, sprememba razpisane količine' operaterju/skupini operaterjev preprečimo spreminjanje razpisane količine delovnega naloga tudi, ko je delovni nalog v statusih, ki še dovoljujejo spremembo tega podatka.
2023.04.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; projektni delovni nalogi: nad preglednico izdelkov je dodana možnost razvrstitve po šifri izdelka. Če se vklopi, se izdelki v preglednici razvrstijo po šifri. Razvrstitev se shrani v kolikor preglednico zapustiš preko gumba "Potrdi".
 • Knjiženje - delovni nalogi; projektni delovni nalogi: na preglednici izdelkov je omogočen tudi vnos negativne količine izdelka (tako razpisane, kot izdelane). Za izdelke z vpisano negativno izdelano količino se knjiži negativni prejem (če je količinsko ali vrednostno zaloga izdelka dovolj velika).
 • Knjiženje - delovni nalogi; na delovni nalog je dodana možnost (gumb) "Odklepanje DN".. Gumb je aktiven samo, če je delovni nalog zaključen in ima operater ustrezno varnostno pooblastilo (enako, kot velja za pripomoček Odklepanje / zaklepanje delovnega naloga). 
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri knjiženju porabe sestavin (funkciji "Knjiženje v MSP", "Izdaja sestavin") je izboljšan sistem prijave porabe sestavin v kolikor delovni nalog ni imel materialne sestavnice). Hkrati rešeno tudi opozorilno barvanje vrstic predvidene porabe za sestavine katerim se sledljivost po serijah vodi po sistemu "Ne - samo sledljivost"
 • Šifranti - Knjige delovnih nalogov, zavihek "Splošno knjiženje"; dodan nov podatek pod skladiščem izdelka "privzeto". Če je podatek odkljukan (true) potem se pri formiranju delovnih nalogov ne bo upoštevalo proizvodnega skladišča definiranega na artiklu-izdelku (če obstaja) ampak vedno skladišče definirano na knjigi delovnega naloga.
2023.02.001
 • Na vseh knjiženjih v materialno skladiščno poslovanje (prejemi, izdaje, prenosi) urejeno polnjenje podatka MSPPrometGlave.PovezavaDokPRAC
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri funkciji "knjiženje v MSP" smo na preglednici predloga izdaje sestavin dodali možnost vpisa opombe vrstice porabe sestavine, ki se prenese v opombo vrstice izdaje.
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri funkciji "izdaja sestavin" smo na preglednici predloga izdaje sestavin dodali možnost vpisa opombe vrstice porabe sestavine, ki se prenese v opombo vrstice izdaje.
 • Delovni nalogi - tiskanje delovnega naloga; odpravljene težave pri razvrščanju sestavin delovnega naloga na izpisu naloga v primeru brisanja in dodajanja (fantomskih) sestavin.
 • Dopolnjena procedura za avtomatsko izvajanje ponovnega izračuna proizvodnih cen.
2023.01.001
 • Uskladitev barvanja fokusirane vrstice/celice z UI/UX standardi iCentra.
 • Knjiženje - plan proizvodnje; omogočeno je spreminjanje podatka skladišče in datum odpreme tudi na vrsticah plana, ki so nerazpisane in so nastale na podlagi naročila kupca ali odpremnega naloga. Sprememba teh dveh podatkov posledično spremeni enaka podatka tudi na vrstici naročila kupca oziroma odpremnega naloga ter v polje opomba na vrstici vpiše operaterja, datum spremembe ter staro in novo vrednost spremenjenega podatka. Preprečitev spreminjanja obeh podatkov operaterju oziroma skupini operaterjev lahko izvedemo preko varnostnega sistema (VRP - PLAN PROIZVODNJE, sprememba skladišča oziroma VRP - PLAN PROIZVODNJE, sprememba datuma odpreme.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave pri sortiranju zapisov na preglednici delovnih nalogov.
2022.18.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; pohitreno delo s preglednico delovnih nalogov in možnost izklopa sortiranja preglednice in prikaza vsot količin v spodnjem delu preglednice za še dodatno hitrejše delo s preglednico.
2022.16.001
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Doseg časovnih norm po izdelkih; med nastavitvene podatke izpisa je dodana tudi opcija "izloči režijske operacije". V kolikor je ta opcija izbrana, se pri izračunu dejansko dosežene norme izdelave izdelka ne upoštevajo tiste tehnološke operacije tehnološkega postopka izdelka, ki so definirane kot režijske ali pa imajo čas izdelave določen na celotno količino.
 • Izpisi - Kalkulacija po standardni sestavnici; narejena časovna optimizacija izvedbe kalkulacije. Ta se sedaj izvaja cca. 3x hitreje, kot prej.
 • Pri knjiženju prejema in/ali porabe delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali porabe na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa. Kontrole so uvedene na:
  • knjiženje v MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje izdaje (na preglednici delovnih nalogov)
  • serijsko knjiženje delovnih nalogov (na preglednici delovnih nalogov in "samodejni" proceduri)
  • serijsko knjiženje - delitev (na preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje prenosa (na preglednici delovnih nalogov)
 • Knjiženje - delovni nalogi; skladišče izdelkov delovnega naloga se sedaj predlaga iz artikla izdelka v kolikor ima v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o "skladišče proizvodnja", če ga nima, se še naprej predlaga skladišče izdelkov nastavljeno na knjigi delovnih nalogov. Ob spremembi izdelka na delovnem nalogu se samodejno lahko zamenja potem tudi skladišče izdelkov delovnega naloga. Na enak način se skladišče izdelkov delovnega naloga predlaga tudi pri:
  • formiranju podrejenih delovnih nalogov (iz preglednice delovnih nalogov)
  • razpisovanju delovnih nalogov iz izpisa predvidene porabe materiala
  • razpisovanje podrejenih delovnih nalogov iz razpisa proizvodnje na planu proizvodnje.
 • Preimenovanje sistema zaokroževanja pri formiranju naročil dobaviteljem oziroma internih naročil iz "Navzgor iz šifranta na artikli - stranke" v "Glede na tip naročanja".
 • Izpisi - Izpisi in analize opravljenega dela - Analiza zastojev; na analizi zastojev urejeno seštevanje kratkih prijavljenih časov zastojev (časi manjši od sekunde).
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; rešene težave pri zajemanju delovnih nalogov (v določenih primerih je program javljal, da ni podatkov za izpis).
2022.15.001
 • Pri knjiženju delovnih nalogov direktno iz programa VRP, se sedaj izvaja kontrola nad podatkom datum zaključka stroškovnega nosilca, ki je dodeljen delovnem nalogu. Če je datum zaključka starejši od datuma knjiženja, se knjiženje ne izvede. Kontrola se izvaja na naslednjih knjiženjih:
  • "knjiženje V MSP" (znotraj delovnega naloga in na preglednici delovnih nalogov)
  • "izdaja" na preglednici delovnih nalogov
  • "prenos" na preglednici (sestavin v kooperacijo) na preglednici delovnih nalogov (v primeru, da se knjiži direktno v MSP)
  • "serijsko knjiženje" delovnih nalogov
  • procedura za samodejno serijsko knjiženje DN
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; pohitritev izvedbe pokalkulacije (tudi v primeru omejitev po datumskih kriterijih).
 • Na sestavino delovnega naloga (za katero zalogo spremljamo po serijah) smo omogočili vnos preddefiniranih serij:
  • Knjiženje - delovni nalogi, materialna sestavnica delovnega naloga, vnosna forma sestavine; dodan je gumb "serije" preko katerega lahko sestavini določimo eno ali več serij, ki se bodo morale porabiti na delovnem nalogu.
  • Knjiženje - delovni nalogi, tiskanje delovnega naloga (delovni nalog, materialna lista); v primeru, da ima sestavina določene serije znotraj delovnega naloga, se na tiskanju delovnega naloga natisnejo preddefinirane serije (in ne serije po sistemu FEFO/FIFO oz. načeta serija FEFO/FIFO).
  • Knjiženje - delovni nalogi, knjiženje v MSP in izdaja sestavin; v primeru, da ima sestavina v delovnem nalogu določene serije, se pri knjiženju predlagajo samo serije, ki so določene v nalogu, drugih serij ni možno izbrati.
  • Knjiženje - delovni nalogi, serijsko knjiženje delovnih nalogov; serije sestavin določene v delovnem nalogu nimajo vpliva na serijsko knjiženje (se ne bodo upoštevale) zato je (v kolikor imajo izbrani delovni nalogi določene serije sestavin) dodano opozorilo, da se te serije ne bodo upoštevale.
 • Knjiženje - delovni nalogi, serijsko knjiženje delovnih nalogov: dodana kontrola na obstoj planske cene v kolikor je v zajetih delovnih nalogih (samo pri opciji knjiženje) izdelek, ki nima vpisane planske cene.
 • Šifranti - Delovne postaje; dodan nov podatek o prodajni urni postavki delovne postaje, ki se bo uporabljal za kalkulacijo prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca (podatek dodan tudi na izpis delovnih postaj ter na izvoz/uvoz iz tekstovne datoteke).
 • Šifranti - Delovna mesta; dodan nov podatek o prodajni urni postavki delovnega mesta, ki se bo uporabljal za kalkulacijo prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca (podatek dodan tudi na izpis delovnih postaj ter na izvoz/uvoz iz tekstovne datoteke).
2022.14.001
 • Izpisi - kalkulacija po standardni kosovnici; dodali smo dva nova izbirna parametra priprave kalkulacije:
  • oddelek od do (oddelek artikla)
  • brez povezane šifre (v kolikor je vključeno, se kalkulacija naredi samo za tiste artikle, ki nimajo vnese povezane šifre ali a je ta enaka sami šifri artikla)
2022.13.002
 • Pripomočki - vrni DN v status razpisano; izdelan nov pripomoček preko katerega lahko vrnemo status delovnega naloga iz statusa "v izdelavi" v status "razpisano". Pripomoček je privzeto onemogočen, operaterju (skupini operaterjev) ga je potrebno aktivirati preko varnostnega sistema. V kolikor je bil status delovnega naloga vrnjen skozi pripomoček, je to zabeleženo v "spremembah" na delovnem nalogu.
 • Na podatkovno bazo programa VRP je dodana nova podatkovna tabela za razporejanje dela delavcev. Podatki v tabeli so: Datum, Delavec, DN knjiga, DN leto, DN številka, Operacija zap.st.. Podatki se ne polnijo preko programa VRP ampak izključno preko vertikalnih rešitev razporejanja in uporabe ustreznih API metod. Uporaba podatkov ni namenjena VRP-ju temveč vertikalnim rešitvam, ki podatke pridobijo preko ustreznih API metod.
2022.12.001
 • Izpisi - simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; izpis je dopolnjen na način, da lahko vanj vključimo tudi alternative sestavin izbranih izdelkov. Za sestavine, ki nastopajo tudi (ali samo) kot alternative se v potrebe prištejejo tudi potrebe iz alternativ. Na drugem nivoju preglednice se prikaže v katerih sestavinah (in pozicijah sestavnic) alternative nastopajo.
 • Na funkcijah brisanja delovnega naloga (iz različnih mest programa) odpravljene težave, ki v določenih kombinacijah niso izbrisale podatkovne tabele kalkulacij materiala za izbrisan delovni nalog.
2022.11.001
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; izboljšan način upoštevanja knjig delovnih nalogov v primeru izbora »iz preglednice«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; najkasnejši rok izdelave je sedaj lahko postavljen pred dejanski rok izdelave. Pojavi se opozorilo (prej se tako postavljenih datumov ni moglo vnesti v delovni nalog).
2022.08.001
 • Šifranti – materialna sestavnica, tehnološko-materialna sestavnica; urejeno privzeto sortiranje preglednice sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na podatke glave delovnega naloga je dodan nov podatek »Najkasnejši rok izdelave«. 
 • Knjiženje – delovni nalogi, funkcija »prenos«; dodana je možnost vključitve izklopa »opozorila« na delovnih nalogih, ki smo jih zajeli v prenos (na kooperacijo).
 • Knjiženje – kooperacija; posodobljena preglednica iskanja delovnih nalogov nad preglednico izdaj in prejemov v/iz kooperacije. Preglednica delovnih nalogov si sedaj zapomni zadnjo izbrano knjigo in zadnje izbrane statuse, predlaga pa najvišje leto v okviru izbrane knjige.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri razpisu proizvodnje iz plana proizvodnje je v primeru združevanja po šifri artiklov možno vpisati polje »dokument«, ki se prenese v polje naročilo delovnega naloga.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; v preglednici plana se seštejejo količine prikazanih vrstic (naročeno, za izdelavo, rezervirano).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljeno nepredlaganje naročanja dobaviteljem v primeru izbire »samo potreba«
2022.07.001
 • Urejeno barvanje vrstice preglednice na kateri se nahajamo na   preglednici sestavnic, preglednici sestavin znotraj modularne sestavnice, preglednici materialno-tehnološke sestavnice (in vseh podrejenih nivojih te preglednice).
 • Delovni nalogi – nalepke; časovna optimizacija priprave nalepk.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisih so količinski podatki v odhodih iz zaloge in prihodih na zalogo usklajeni s količinskimi podatki prikazanimi v preglednici.
2022.06.001
 • Nastavitve programa – na hitrem tiskanju nalepk omogočena nastavitev povezana z odpremnimi nalogi.
 • Delovni nalogi – nalepke; omogočeno tiskanje nalepk delovnega naloga tudi po vezi na odpremni nalog.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri naročanju dobaviteljem urejeno zaokroževanje predlaganja količin naročanja manjkajočih nabavnih sestavin po sistemu »celoštevilčno: minimalno naročilo + korak«.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; časovna optimizacija priprave tabele predloga naročil dobaviteljem.
2022.05.01
 • Povezava s servisnimi nalogi programa SER:
  • Izpisi – previdena poraba materiala; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih (v preglednico dodana nova kolona »poraba SER«, dopolnjeno tudi v primeru tiskanja).
  • Izpisi – tedenski prikaz potreb; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih.
  • Simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; možnost vključitve porabe po servisnih nalogih.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na preglednici lana proizvodnje so dodani podatki vezani na odpremni nalog (knjiga-številka/leto, številka vrstice za vrstice plana, ki se polnijo iz odpremnih nalogov programa NDK.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri tiskanju plana proizvodnje smo dodali izbirne podatke na odpremne naloge, v izpis smo vključili podatke odpremnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici zavihka »veze« delovnega naloga so dodani podatki o odpremnem nalogu (knjiga-številka/leto, številka vrstice) v kolikor delovni nalog nastane na podlagi vrstic(e) plana, ki je povezan z odpremnim nalogom programa NDK
2022.04.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; izboljšana kontrola nad obstojem serije izdelka (ali serij izdelka) delovnega naloga ob knjiženjih delovnega naloga v primeru kadar se izdelku vodi zaloga po serijah.
2022.03.001
 • Dodana nova ufn funkcija ufn_SAOPPBI_VRP_StTehnoOperacije, ki za podatkovno skladišče pripravi podatke o standardnih tehnoloških operacijah.
 • Knjiženje – delovni nalogi; izboljšana kontrola nad aktivnostjo podatka stroškovno mesto in stroškovni nosilec. V kolikor le-ta nista aktivna, se potrditev naloga in knjiženje naloga ne more izvesti.
 • Knjiženje – kooperacija; na izdajah in prejemih kooperacije je onemogočen vpis »praznih« vrstic na dokument izdaje ali prejema.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisu v preglednico sta dodani 2 novi koloni: šifra in naziv skupine predloga artikla (sestavine).
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; odpravljena napaka pri pripravi predloga naročil dobaviteljem.
 • Materialne sestavnice, materialne sestavnice delovnih nalogov – čarovnik za uvoz podatkov; dodana je možnost uvažanja sestavin na podlagi črtne šifre in šifre za primerjavo.
2022.02.001
 • Izpisi - predvidena poraba metraiala; odpravljena napaka pri pripravi predloga naročil dobaviteljem.
2022.01.003
 • Šifranti – materialne sestavnice; odpravljene težave pri odpiranju modularne in strukturne sestavnice v primeru, ko je artikel sam sebi sestavina.
 • Delovni nalogi – izboljšan kontrola nad vpisom serije v preglednici serij delovnega naloga (znano nekaj scenarijev, ko se obstoj serije ni kontroliralo).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos« smo uskladili predlaganje serij sestavin FEFO/FIFO na enak način, kot je pri predlaganju porabe sestavin po delovnem nalogu.
 • Knjiženje – kooperacija; na vrsticah izdaj in prejemov kooperacije ter na preglednici stanja/podrobnosti operacij se sedaj naziv izdelka prikazuje v celoti (naziv 1 + naziv 2).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru vklopa »Nabava – dodatno preverjanje«, je razvrščanje dokumentov prihoda na zalogo po naročilih dobaviteljev in odhoda iz zaloge po potrebah delovnih nalogov neposredno odvisna od nastavitve okolja s ključem »NAPOVED_ZALOGE«. V kolikor nastavitve ni ali ima ključ vrednost »NDKND_VRPDN« potem se najprej razvrstijo naročila dobaviteljem in potem potrebe po delovnih nalogih VRP. V kolikor pa ima ključ vrednost »VRPDN_NDKDN« potem so prej upoštevane potrebe po delovnih nalogih VRP in potem prihodi na zalogo po naročilih dobaviteljem.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; iz preglednice predvidene porabe materiala je sedaj za manjkajoče nabavne sestavine poleg naročil dobaviteljem možno formirati tudi interna naročila nabavni službi.
 • Prihod na zalogo artiklov dodanih na plan proizvodnje se lahko upošteva tudi na izpisih/obdelavah VRP:
  • izpis predvidene porabe materiala.
  • izpis tedenskih potreb
  • razpis proizvodnje iz plana proizvodnje (pri kreiranju podrejenih delovnih nalogih)
  • priprava plana proizvodnje
2022.01.001
 • Serije delovnih nalogov
  • Dodan nov sistem OSSSSMMLLXX Aktiviranje gumba (funkcije) »Priprava serije« povzroči naslednje: - Izdelku dodeli serijo s številko OSSSSMMLLXX. Pri čemer O predstavlja prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga, SSSS štirimestno številko delovnega naloga, MM mesec iz datuma delovnega naloga in LL zadnje cifre iz letnice delovnega naloga, XX pa zaporedno številko izdelka v sklopu delovnega naloga. Se pravi prvi izdelek v DN dobi 01, drugi izdelek v DN dobi 02, itd. - V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre serije se vpiše tudi naziv serije (ki je enak nazivu izdelka delovnega naloga). Ostali podatki se na seriji ne izpolnjujejo.
  • Na preglednici »Izdelki« delovnega naloga je dodan gumb »Priprava serij«, ki vsem izdelkom katerim zaloga se spremlja po serijah napolni serije po sistemu nastavljenem v nastavitvah okolja. Torej deluje na enak način, kot enako poimenovan gumb (funkcija) na zavihku »splošno« delovnega naloga.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; v primeru, da na parametrih izpisa vključite sklop »samo za«, potem je knjiga delovnega naloga v tem sklopu obvezen podatek.
2021.17.001
 • Knjiženje - delovni nalogi; na funkcijah tiskanja delovnih nalogov, knjiženje izdaje in knjiženje v MSP je spremenjen sistem predlaganja serij po FIFO metodi. Sedaj ne deluje več glede na naraščajoči šifro serije temveč glede na datum prejema serije v skladišče. Na preglednico izbiranja serij sestavine (knjiženje izdaje, knjiženje v MSP) smo dodali tudi kolono s podatkom datuma prvega prejema.
2021.16.001
 • Plan proizvodnje - razpis proizvodnje, odpravljene težave pri vpisu podrejenih serij v šifrant serij; spremenjen način polnjenja podatkov na podrejene serije.
2021.15.003
 • Na obdelavi razpisa proizvodnje v planu proizvodnje smo odpravili težave pri prenosu serije izdelka iz nadrejenega delovnega naloga na podrejeni delovni nalog.
2021.15.002
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; prenos rezultata kalkulacije v planske cene (v primeru izpisa v preglednico) je sedaj možen tudi, če v nastavitvah kalkulacije ni označena opcija »planska kalkulacija«. Ostali pogoji, da je ta prenos cen aktiven, ostajajo nespremenjeni.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnih nalogov; na izpisu »Zbir po stroških« urejeno ustrezno prikazovanje stroška materiala po posameznem delovnem nalogu.
 • Pripomočki – odklepanje/zaklepanje delovnih nalogov; kontrola nad obstojem omejitev izvajanja sedaj deluje.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; pokalkulacija sedaj zajame tudi porabo sestavine kater šifra artikla je enaka šifri izdelka delovnega naloga.
 • Izpisi – predvidena poraba material; odpravljene težave pri odpiranju nastavitev izpisa.
2021.15.001
 • Knjiženje – delovni nalogi: po knjiženju delovnega naloga v MSP z vklopljeno opcijo tiskanja prejemnice/izdajnice, se zaklep delovnega naloga po knjiženju sedaj sprosti.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji razpisa proizvodnje smo dodali možnost izbire stranke, ki se dodeli na delovni nalog v primeru kadar v nalog združujemo več vrstic plana proizvodnje.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisa je dodana nova opcija »Nabava – dodatno preverjanje«. V kolikor je opcija vklopljena se v primeru izpisa v preglednico vrstice, katere imajo »kritične« dobave obarvajo rjavo in imajo v koloni »kritična dobava« (nova kolona) oznako »true«. Čas priprave preglednice ob vključeni tej opciji se podaljša!
  • Gre za novo opcijo in jo je potrebno na nastavitvah izpisa najprej aktivirati, ker je privzeto onemgočena.
  • Za »Kritično dobavo« štejejo dogodki na katerih ima artikel na koncu obdobja preverjanja dovoljšno napovedano zalogo, v napovedi zaloge v obdobju določenim z »od datuma – do datuma pričetka izdelave delovnega naloga (opredeljeno na nastavitvah izpisa) pa vsaj eno negativno razpoložljivosti zaloge (pomeni, da potreba po artiklu nastopi pred njegovo dobavo in je potreba tako velika, da predhodna razpoložljivost ne zadostna).
  • Posledično smo razvrščanje dokumentov v okviru enega dneva na prikazu napovedi zaloge (npr. na F7 – podatki o artiklu) spremenili. Delovni nalogi razpisa proizvodnje so sedaj upoštevani pred prihodom na zalogo po naročilih dobaviteljem.
 • Dodana možnost dodeljevanja sistema serij izdelkov delovnih nalogov ločeno po posamezni stranki naročniku delovnega naloga:
  • V nastavitve programa dodan nov sklop nastavitev (gumb »Serije«) preko katerega lahko posamezni stranki določimo ločen sistem dodeljevanja serij na izdelkih delovnih nalogov.
  • Na nastavitve knjige delovnih nalogov dodan nov sklop nastavitev (gumb »Za stranke«) preko katerega lahko posamezni stranki določimo dodatne podatke, ki jih zahteva njihov sistem serij (oznaka linije in obrata).
2021.14.001
 • Nastavitve – nastavitve programa; na nastavitve programa smo dodali novo skupino nastavitev, ki se aktivira preko gumba »Knjiženje v MSP«. Nastavitve omogočajo, da se lahko za posamezen tipa artikla (izdelka delovnega naloga) določi ali se za ta tip knjiži prejem, kakšen datum se predlaga za knjiženje, s kakšno vrsto prometa in v katero skladišče se vrši prejem. Te nastavitve se upoštevajo na funkciji »Knjiženje v MSP« na delovnem nalogu.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na glavo delovnega naloga smo dodali nov podatek »Pokalkulacijski dodatki«. V kolikor ta podatek izklopimo (privzeto je vklopljen) se v (po)kalkulaciji delovnega naloga ne upoštevajo dodatki (na material, delo, stroje,…), ki so določeni na artiklu-izdelku delovnega naloga. Podatek lahko spreminja le operater z ustreznim varnostnim pooblastilom (pooblastilo: VRP – delovni nalogi, pokalkulacijski dodatki – izklopljeno). Podatka zaključenim delovnim nalogom ne moremo spreminjati.
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri pripravi prenosa (na kooperacijo) za izbrane delovne naloge se v primeru kadar sestavine nastopajo večkrat v enem nalogu, količine za prenos sedaj pravilno predlagajo.
2021.13.001
 • Na bazo SF smo dodali dve novi funkciji za pripravo podatkov podatkovnega skladišča. Ena pripravlja podatke o materialni sestavi artiklov(ufn_SAOPBI_Artikli_Sestava) druga o tehnološki sestavi artiklov (ufn_SAOPBI_ Artikli_Tehnologija).
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitritev procesa usklajevanja (enkratni zagon ali zagon preko razporejevalca-opravila) ter odprava težav omejitev izvajanja po stroškovnih mestih, nosilcih in referentih.
2021.12.001
 • Odpravljena napaka izpisa kalkulacije po standardni sestavnici (na polizdelkih je bila prikazana previsoka kalkulativna cena).
2021.11.003
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; na enkratnem zagonu kot na nastavitvah zagona smo dodali novo opcijo »samo zaključeni DN«. V kolikor je ta opcija odprta se usklajevanje izvede le za zaključene delovne naloge za toliko dni v preteklost, kot je nastavljeno v podatku »Število dni od datuma zaključka DN«.
2021.11.001
 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na sklop »ostalih« nastavitev smo v področju nastavitev, vezanih na izdelavo podrejenih delovnih nalogov, dodali še opciji prepisa SM in SN iz artikla izdelka podrejenega delovnega naloga. V kombinaciji z obstoječo nastavitvijo prepis SM / SN iz nadrejenega DN lahko sedaj še bolj podrobno nastavljamo, kako se na podrejenih delovnih nalogih dodeljujeta SM in SN.
 • Šifranti – materialne sestavnice; ob spremembi materialne sestavnice se sedaj avtomatsko poračuna število nivojev sestavnice za nadrejene in podrejene artikle spremenjene sestavnice.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji izdelav podrejenih delovnih nalogov so izvedene spremembe, vezane na predlaganje SM in SN na podrejenih delovnih nalogih – vezano na nove nastavitve na knjigi delovnih nalogov.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; na vseh izpisih pokalkulacije delovnih nalogov smo na podatkovne sete izpisov časom (delovne postaje, delovna mesta) poleg formata zapisa HH:MM:SS dodali še format zapisa v decimalnem številu.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljene nepravilnosti navajanja »nepopolne kalkulacije« v primeru kalkulacije v preglednico ter težave branja formata datuma zapisa planske cene.
2021.10.001
 • Delovni nalogi – serijske številke; v primeru, da ima delovni nalog vpisane serijske številke (Serijska št. od – Serijska št. do), se ob zamenjavi izdelka delovnega naloga zamenjajo tudi serijske številke, v kolikor je označevanje serijskih številk odvisno do klasifikacije šifre izdelka.
 • Delovni nalogi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.
 • Delovni nalogi – na funkciji za samodejni zajem dokumentov za delovni nalog odpravljene težave, ki so preprečevale dodelitev zajetih dokumentov na fascikel eRegistratorja.
 • Delovni nalogi – knjiženje v MSP, pohitreno delo v preglednici predlaganja izdaje sestavin po delovnem nalogu.
 • Izpisi – časovni trak zasedenosti delovnih postaj; odpravljena napaka prikazovanja, kadar za izbrane kriterije izpisa ni bilo podatkov.
 • Izpisi – kooperacija – seznam kooperantskih operacij; pohitreno upravljanje s preglednico.
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitrena obdelava.
 • Izdelana nova ufn funkcija za polnjenje podatkovnega skladišča (BI), ki vrača večnivojsko strukturo delovnih nalogov na podlagi prometa (glave, vrstice) materialnega skladiščnega poslovanja.
 • Na preglednico delovnih nalogov smo vključili filtriranje po lastnostih po meri:
  • V nastavitvah programa smo na zavihek »Povezave« dodali možnost izbire do 5 lastnosti po meri, ki se vključijo na preglednico delovnih nalogov. Lastnosti je potrebno na preglednico vključiti preko funkcije »izbita stolpcev«.
  • Nad preglednico delovnih nalogov je dodan filter »Lastnosti po meri«, preko katerega lahko izberemo lastnost in vrednost lastnosti, po kateri sortiramo zapise v preglednici delovnih nalogov.
2021.09.001
 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pohitritev priprave izpisa.
 • Varnostni sistem – razširjene omejitve obstoječega varnostnega sistema za spreminjanje serij delovnega naloga.
2021.08.001
 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • »Projektni« delovni nalogi (nalogi, na katerih je lahko prijavljenih več izdelkov) – izvedenih nekaj dopolnitev:
  • Skupna razpisana in izdelana količina iz preglednice izdelkov se več ne kontrolira z razpisano oziroma izdelano količino iz glave delovnega naloga.
  • V kolikor vsaj en izdelek v preglednici izdelkov nima vpisane izdelane količine, knjiženje v MSP delovnega naloga ni možno.
  • Po izvedenem knjiženju se skupna izdelana količina iz preglednice izdelkov prišteje k trenutno knjiženi količini iz glave delovnega naloga.
  • Poraba sestavin delovnega naloga se vedno predlaga za količino 1.
 • Izpisi predvidena poraba materiala; pri pripravi izpisa spremenjen način priprave podatkov za alternative (pohitritev priprave).
2021.07.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru, kadar je delovni nalog prenesen v kontrolne naloge prevzema procesa ali medfazne kontrole, je sprememba tehnologije (tehnološki postopek, tehnološka sestavnica) delovnega naloga onemogočena. V primeru vklopa varnostnega sistema »VRP - DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnologije nalogom prenesenim v QM – prepovedano«, se operaterju (skupini operaterjev) sprememba tehnologije vseeno omogoči.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Dokumenti« je dodana nova pasica »Pokalkulacija«. Kadar se za delovni nalog izpiše pokalkulacija (pogoj je izpis pokalkulacija samo za en delovni nalog), potem se izpis avtomatsko pripne na omenjeno pasico v delovnem nalogu.
 • Šifranti – materialno-tehnološka sestavnica; pri klicanju tehnološkega postopka »iz artikla« v primeru, da zanj že obstaja sestavnica, se po obvestilu, da sestavnica že obstaja, ne izbrišejo podatki operacij / sestavin na že izdelani sestavnici.
 • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; urejeno prikazovanje podatka »nepopolna kalkulacija« na izpisu v preglednico.
2021.06.001
 • Dodan je nov šifrant Skupine tehnoloških operacij
  • Šifrant je dostopen le skozi standardne tehnološke operacije, namenjen je združevanju različnih standardnih operacij v enotne skupine.
  • V vnosni formi standardne tehnološke operacije je dodano polje skupina operacije, preko katerega lahko standardno tehnološko operaciji povežemo s pripadajočo skupino.
  • Na API metodo GetStProductionOperation smo med podatke operacije dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
  • Na API metodo GetWorkOrderTehnologicalOperations smo med podatke operacije delovnega naloga dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno delovne naloge / operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
 • Narejena obdelava za prenos csv dokumentov meritev iz mape računalnika v eRegstrator (na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek)
  • Nov ključ v nastavitvah okolja VRP_DOKUMENTIDN.
  • Na nastavitve programa dodana nova nastavitev »Mapa za uvoz dokumentov DN«.
  • Ob odpiranju preglednice delovnih nalogov se izvede prenos csv datoteke iz mape, nastavljene v nastavitvah programa v eRegistrator, na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek delovnega naloga. Izvede se le, če ima ključ VRP_DOKUMENTIDN = 'DA'.
  • Dokumenti, preneseni v eRegistrator, dobijo dodeljeno vrsto dokumenta A.MER (vrsto dokumenta je potrebno predhodno odpreti v dokumentnem sistemu in dodeliti ustrezne pravice).
  • Csv datoteke se iz mape prenesejo v podmapo / Arhiv.
 • Šifranti – Zaposleni; na podatku »geslo« namenjeno prijavi zajema na delovnem mestu je dodana kontrola nad unikatnostjo gesla, enako geslo se pri več zaposlenih sedaj ne more ponoviti.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru kontrole razpisa delovnih nalogov glede na ujemanje kontrolnih podatkov QM ni več težav pri menjavanju tehnoloških postopkov znotraj že razpisanega delovnega naloga.
2021.05.001
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Podatek o tipu skladišča je sedaj vedno »odprt«, v kolikor je izbran, se pri izpisu v preglednico (ali izpis primerjave dejanske planske cene) podatek o obstoječi planski ceni prikaže iz izbranega tipa skladišča.
  • Na preglednico je dodana kolona »Nepopolna k.«, ki je označena (kljukica), kadar vsaj en element kalkulacije nima cene.
  • Na preglednico je dodana kolona »Vpis planske cene«, ki prikazuje podatek o datumu vpisa trenutne planske cene artikla.
  • Na preglednico je dodana kolona »izbrano«. Vrstice, ki jih želimo prenesti v planske cene ali v cenike, morajo biti izbrane.
  • Pri prenosu v planske cene se poleg planske cene vpiše tudi podatek o datumu vpisa (sistemski datum).
 • Knjiženje – Kooperacija; na vrstice izdaj in prejemov kooperacije smo dodali nove podatke: SM, Naziv SM, SN, Naziv SN. V primeru izdaje se SN in SM (Stroškovni nosilec in stroškovno mesto) predlagata iz delovnega naloga, če ga tam ni, pa iz glave izdaje. V primeru prejema pa se predlagata iz vrstice izdaje, če ga tam ni, pa iz glave prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos (na kooperacijo); na funkciji prenosa sestavin delovnih nalogov na kooperacijo smo dodali možnost izbire dveh metod izračuna količine za prenos. Uporabnik lahko izbira med metodo: celotna količina (obstoječi način dela) in metodo, po kateri se predlaga celotna potrebna količina, zmanjšana za že obstoječo zalogo v kooperantovem skladišču. V primeru izbire te druge metode se v preglednico vrstic predloga lahko vključi tudi koloni »v skladišče« in »Zaloga v« (kooperantsko skladišče in zalog v kooperantskem skladišču).
2021.04.001
 • Šifranti – materialne sestavnice:
  • Na preglednico modularne sestavnice smo dodali dve novi koloni: sestavnica (prikazuje podatek, ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Na vnosno formo sestavine smo dodali dva nova podatka: sestavnica (prikazuje podatek ali ima sestavina svojo sestavnico) ter tip artikla.
  • Tako na preglednico modularne sestavnice kot na vnosno formo sestavine smo dodali gumb (bližnjico) »Modularna sestavnica«, ki omogoča prikaz / urejanje modularne sestavnice izbrane sestavine.
  • Na vnosno formo izpisa strukturne sestavnice smo v primeru prikaza po »pripadnosti« dodali možnost prikaza le zadnjega nivoja sestave, v katerega se vgrajujejo izbrani artikli.
 • Šifranti – tehnološki postopki; v primeru, da tehnološki postopek vsebuje več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice operacij.
 • Dopolnitve kooperantske operacije:
  • Na preglednico operacij (klicanje operacij iz vrstice izdaje kooperacije) smo dodali naslednje kolone: Kooperant, naziv kooperanta, rok izdelave DN, rok izdelave kooperant DN, začetek izdelave DN, začetek izdelave kooperant DN. Uredili smo možnost premikanja po preglednici s smernimi (kurzorskimi) tipkami.
  • Enake dopolnitve so izvedene tudi na preglednici Izpisi – Kooperacija – Seznam kooperantskih operacij.
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek / tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in / ali tehnološkem postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in / ali tehnološki postopek. Kontrola se sedaj izvaja tudi pri:
  • razpisu delovnih nalogov iz plana proizvodnje (razpis proizvodnje, razpis po artiklu),
  • razpisu delovnih nalogov (eno ali več nivojsko) iz predvidene porabe materiala,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev preko plana proizvodnje.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru materialne in tehnološke sestavnice delovnega naloga, ki vsebujeta več kot 999 vrstic, se pri spremembah podatkov na vrsticah ali funkciji »premeči vrstice« sedaj ohranijo vse vrstice sestavnice.
2021.02.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek / tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali / tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in / ali tehnološki postopek. Kontrola se izvaja tudi pri:
  • »ročnem« spreminjanju tehnologije delovnega naloga,
  • kopiranju delovnih nalogov,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov je na kartici delovnega naloga dodan podatek o seriji (izdelka ali sestavin).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; časovna optimizacija priprave izpisa (tako za »preglednico« kot »tiskanje«).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu)
2021.01.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem knjiženja v MSP iz delovnega naloga v primerih uporabe več skladišč in deljene zaloge artikla sestavine po več skladiščih.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov: 
  • v pripomoček ponovnega knjiženja DN sedaj po »potrebna količina« vpiše celotno (in ne samo neizdano) potrebno količino sestavine ob knjiženju delovnega naloga.
  • Uredili smo zaključevanje delovnih nalogov, kadar izdelana količina doseže / preseže razpisano (samo v primeru, če so vse sestavine izdane).
  • Pohitrili smo odpiranje preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; omogočili smo vnos več različnih izdelkov za en delovni nalog:
  • Knjige delovnih nalogov – dodan je nov podatek »Projektni DN«, v kolikor je vklopljen, se bo na delovnih nalogih te knjige omogočil vnos več izdelkov. Ob tem se prepreči nastavitev »negativni DN« ter zahteva, da je cena izdelka opredeljena »po ceniku«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi gumb »Izdelki«, preko katerega lahko na nalog vpišemo več različnih izdelkov z razpisano oziroma izdelano količino. 
  • Materialna in tehnološka sestavnica delovnega naloga je še vedno ena sama in se predlaga iz izdelka in tehnološkega postopka, določenega na zavihku »splošno«.
  • Pri »knjiženju v MSP« na delovnem nalogu se na prejemni strani ne prevzame na zalogo osnovni izdelek delovnega naloga, temveč izdelki iz preglednice »izdelkov«. Cena prevzema ni (po)kalkulacijska cena delovnega naloga, temveč cena iz cenika, določena na knjigi delovnega naloga.
  • Na delovnih nalogih takih knjig se onemogočijo določene opcije in funkcije: vpis serijskih številk od - do, formiranje / priprava serij, vpis izmeta in prebiranja, serijsko knjiženje delovnih nalogov, naknadni izračun proizvodnih cen.
 • Avtomatizacija serijskega knjiženja delovnih nalogov – dodali smo možnost avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov:
  • Nastavitve programa – dodan nov zavihek »Ser.knj.DN«, v katerem se nahajajo določene nastavitve za izvedbo avtomatiziranega knjiženja.
  • Za izvedbo avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov morate imeti aktivirano storitev »SAOP razporejevalec« ter na tej storitvi nameščeno opravilo za izvajanje serijskega knjiženja. Aktivacijo storitve ter namestitev opravila izvede SAOP podpora na podlagi vašega zahtevka, podanega skozi »portal moj SAOP«!
2020.17.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob zamenjavi tehnološkega postopka na že odprtem delovnem nalogu se sedaj na kooperantskih operacijah takoj pojavi cena storitve (ni potrebno »osveževati cene«).
 • Knjiženje – delovni nalogi; pregled nadrejenih DN. Na funkciji pregleda nadrejenih delovnih nalogov smo dodali možnost izbire nadrejenih nalogov v preglednici. V primeru »prenosa serijskih številk« se le-te iz podrejenega delovnega naloga prenesejo samo na izbrane nadrejene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova kolona »Prenos v WMS«. Prikazuje, ali je delovni nalog bil poslan v WMS aplikacijo (preko gumba - funkcije »Prenos WMS«). V primeru, da se zaloga artikla - izdelka ali skladišča izdelka vodi po planski ceni, gumb - funkcija »Prenos WMS« ni aktivna, če izdelek nima vpisane planske cene.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; v pripomočku smo s to verzijo omogočili tudi »knjiženje«.
2020.16.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin dopolnili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov tudi v primeru, ko je normativna poraba podana za več (10/100/1000) enot izdelka.
 • Knjiženje – delovni nalogi; podatek o vrstici naročila kupca (na zavihku »veze«) se v primeru, ko se na naročilu po prenosu naročila v delovni nalog izvede sprememba vrstnega reda vrstic, tudi ustrezno spremeni. 
 • Knjiženje – delovni nalogi; dodana je nova funkcija »Popravek količin podr. DN«:
  • Funkcija je namenjena spremembi razpisanih količin za vse podrejene delovne naloge izbranega nadrejenega delovnega naloga, dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov.
  • Funkcijo lahko prožimo le na izhodiščnem delovnem nalogu (delovnem nalogu, preko katerega smo dejansko razpisovali podrejene delovne naloge s funkcijo »Izdelava podr. DN«). 
  • Sprememba količin na podrejenih delovnih nalogih se zavede tudi v »log« spremembe na posameznem podrejenem delovnem nalogu (kdo / kdaj je spremembo izvedel).
  • Funkcija je varovana preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravek količin podrejenih DN«.
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; dodan je nov pripomoček »Ponovno knjiženje delovnih nalogov«:
  • Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
  • Namen pripomočka je prikaz delovnih nalogov / sestavin, ki pri serijskem knjiženju delovnih nalogov niso imeli v celoti poknjižene izdane količine,
  • »Naknadno« knjiženje bo izvedeno v naslednji verziji.
2020.15.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin spremenili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov. Izdane količine (in odstotki) se sedaj neodvisno od statusa vedno prikazujejo glede na predvideno (razpisano) količino izdelka. Količine (in odstotki) za izdajo pa so odvisni od že izdane količine oziroma od statusa delovnega naloga.
 • Podatkovno skladišče – za potrebe podatkovnega skladišča (PBI) sta dodani dve funkciji, povezani s stroški dela: ufn_SAOPPBI_VRPDelovnaMEsta in ufn_SAOPPBI_VRPKnjigeDN
 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Dodano na vse funkcije razpisa delovnih nalogov iz plana proizvodnje; pri funkciji »brisanje rezervacij« se pobriše tudi povezava v SAOPLink tabeli.
2020.14.001
 • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Za enkrat samo na funkcionalnosti »razpis proizvodnje«.
2020.13.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; spremenjen sistem dodeljevanja serijskih številk po ključu 0ZLLTTB(H)XXX (zadnjim dvema ciframa iz letnice delovnega naloga se prišteje število 10).
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri serijskem knjiženju delovnih nalogov se pred knjiženjem izvede še kontrola na obstoj serij, v kolikor se zaloga izdelku delovnega naloga vodi po serijah, delovni nalog pa nima vpisane serije.
 • Izpisi – Pregled zasedenosti delovnih postaj; iz pregleda zasedenosti je možno vstopiti v operacijo delovnega naloga. Če je delovni nalog te operacije v statusu, ki omogoča spremembo tehnologije, se lahko le-ta spremeni direktno iz tega pogleda.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; v primeru določitve tipa cene »planska cena« na polizdelkih se planska cena sedaj pridobi iz tipa skladišča, določenega na nastavitveni formi kalkulacije.
 • Pripomočki – ponastavitev maksimalnega števila nivojev; izvedena optimizacija delovanja pripomočka.
2020.12.001
 • Šifranti – Stroji, orodja in naprave; v primeru, da program VRP ni povezan s programom OSD šifrant strojev, orodij in naprav ni več vezan na šifrant osnovnih sredstev.
2020.11.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri prehodu iz polja stik na naslednje polje ni več težav z iskanjem po podrejenemu šifrantu.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; v primeru izpisovanja razlik po sestavinah smo odpravili težave izpisa, kadar izbrane sestavine ni bilo na prvem zajetem delovnem nalogu.
2020.10.001
 • Dodana funkcija za prenos lastnosti po meri delovnih nalogov v podatkovno skladišče PBI.
 • Knjiženje – delovni nalogi; čarovnika za uvoz delovnih nalogov; spremenjena procedura uvoza v primeru serije delovnega naloga; ta se več ne polni v tabelo serij naloga, ampak samo v glavo delovnega naloga.
 • Šifranti – materialne sestavnice; na funkciji »zamenjaj sestavino« smo omogočili izbor sestavov tudi preko opcije »izbor iz preglednice«.
2020.09.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici kontrolnih nalogov QM za medfazno kontrolo je dodano navajanje operacij, za katere so kontrolni nalogi izdelani. Operacije se navajajo samo v primeru ločenega razpisa kontrolnih nalogov MFK po posameznih operacijah.
 • Pripomočki – kontrola / sprememba sestavnic in tehnologije DN; pri kontroli sprememb tehnologije se sedaj preverjajo tudi podatki opomba, tip obračuna, priponka eR, skupinska operacija, šifra artikla kooperacija in samodejna pokalkulacija.
 • Kalkulacija planske cene je sedaj omogočena tudi, če je vodenje zaloge po planski ceni določeno na artiklu in ne na tipu skladišča:
  • V nastavitvah programa (zavihek splošno) dodana nova nastavitev, kje je določen sistem planskih cen (na tipu skladišča ali na artiklu),
  • Prilagojen sistem kalkulacije po standardni sestavnici za izračun in prenos planske cene za nove kombinaciji nastavitev.
 • Odpravljene težave:
  • Kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljeno napačno zbiranje količine v zbiru »Polizdelki«.
  • Popravljen vpis strukture stroškov prevzema delovnega naloga / vrednosti delo in stroji sta bili zamenjani).
  • Pri vpisovanju alternativ na sestavi materialne sestavnice odpravljena težava pri izbrisu količine po prehodu med vrsticami.
2020.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še opcijo izračuna serijskih številk. Če je opcija vključena, zahteva funkcija vpis začetne serijske številke, nato se samodejno izračuna celoten potreben razpon serijskih številk in na vse povezane naloge vpiše enako začetno in končno serijsko številko.
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na preglednici vrstic izdaje je urejeno prikazovanje opombe operacije iz delovnega naloga.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri »Pripravi« plana je usklajeno delovanje priprave po KANBAN sistemu glede na izbor / ne izbor knjig delovnih nalogov.
 • Spremembe pri pripravi števila nalepk na delovnih nalogih:
  • dodani dve novi opciji: število paketov po razpisani količin DN in število paketov po izdelani količini DN,
  • zaradi povečanja števila opcij je izbor sedaj narejen preko »izbornika« (combo box),
  • enake spremembe tudi na nastavitvah programa (zavihek »hitro tiskanje«).
 • knjig delovnih nalogov.
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih, simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; odpravljena težava, ki je onemogočila pripravo simulacije, v kolikor je kakšna sestavina delovnega naloga vsebovala opombo, daljšo od 2.000 znakov.
 • Izpisi – tedenski prikaz potreb; odpravljena napaka pri izboru po skupini artikla (ko se je odpiral seznam knjižnih skupin artikla).
 • Pripomočki – brisanje začasnih podatkovnih tabel; poleg brisanja tmp tabel na bazi VRP-ja se sedaj brišejo tudi začasne procedure.
2020.07.001
 • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na nastavitve knjige delovnih nalogov smo dodali zavihek »lastnosti po meri«, preko katerega lahko določimo, katere dodatne lastnosti bodo imeli delovni nalogi, ki se bodo razpisovali v tej knjigi.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovne naloge se je dodal nov zavihek »lastnosti po meri«. Pri odpiranju novega delovnega naloga (ne glede na postopek odpiranja) se v nalog dodelijo lastnosti (in vrednosti), določene na knjigi delovnih nalogov. Na delovnem nalogu lahko dodeljene lastnosti spreminjamo (brišemo, dodajamo, spreminjamo vrednosti), dokler delovni nalog ni zaključen. Dodatne lastnosti naloga so dodane tudi na določene izpise delovnih nalogov.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljene težave, ki so se pojavile pri izdelavi delovnih nalogov iz preglednice predloga delovnih nalogov, kadar smo pred razpisom spremenili šifro SM na artiklu.
2020.06.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na naslovno vrstico vnosne forme delovnega naloga smo dodali prikaz šifre in naziva izdelka delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – vnos serij izdelka; na preglednico vnosa serij izdelka delovnega naloga smo dodali čarovnika za uvoz podatkov. Tako lahko serije in izdelane količine na nalog tudi uvozimo iz datoteke. 
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos; na funkciji dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov urejeno sortiranje in iskanje po kolonah tipa da / ne.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; dodane nove kolone in barvanje vrstic pri izbiri delovnih nalogov iz preglednice delovnih nalogov. Na izpisu dodan seznam izbranih delovnih nalogov, v kolikor so bili nalogi izbrani »iz preglednice«.
 • Izpisi – Kartica kooperacije; dopolnjena kartica kooperacije (in kartica kooperacije operacije delovnega naloga).
2020.05.001
 • Šifranti – materialne sestavnice; pri kopiranju materialnih sestavnic se sedaj kopirajo tudi količine alternativ sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; po »knjiženju v MSP« sedaj program predlaga tiskanje zadnje izbranih, obrazec izdaje in / ali prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovnik za uvoz delovnih nalogov smo dodali gumb »nastavitve«, preko katerega lahko uporabnik nastavi določena pravila, ki veljajo za uvožene delovne naloge.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob uvozu delovnih nalogov preko čarovnika, izdelavi delovnih nalogov s kopiranjem ali preko izdelave podrejenih delovnih nalogov se informacija, kdo in kdaj je nalog izdelal, sedaj nahaja na »log spremembe« in ne več na opombi delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje – delitev« smo uredili kontrolo skupne količine po nalogih z vpisano skupno količino porabe sestavine.
 • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodana »Kartica operacije delovnega naloga«.
 • Izpisi – kooperacija; na izpisu stanja kooperacije narejeno pravilno interpretiranje nezaključenih izdaj s celotno prevzeto količino operacije, odpravljeno nekaj pravopisnih napak na izpisu stanja.
 • Izpisi – analiza dela – doseg časovnih norm po izdelkih; na 2., 3. in 4. nivoju je metodologija zbiranja podatkov o normiranih časih usklajena s 1. nivojem (vedno je izhodišče trenutni standardni tehnološki postopek). 
2020.04.001
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri brisanju vrstic iz predloga naročil dobaviteljem (brisanje preko tipkovnice ctrl+delete) se sedaj briše samo vrstica, na kateri se nahajaš (v celoti).
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; popravljen obrazec izpisa izdaje (tekst v glavi, tekst v nogi).
 • Knjiženje - delovni nalogi; v primeru negativnih delovnih nalogov se poraba sestavin sedaj zopet predlaga z negativno količino.
 • Knjiženje – kalkulacije delovnih nalogov; dodatne dopolnitve iskanja cen sestavin v primeru, da zaloga ni v prvem skladišču delovnega naloga.
2020.03.001
 • Šifranti – materialna sestavnica; odpravljeno javljanje »neobstoječa sestavina« v primeru uporabe numerične šifre artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov se vrstica, na kateri se nahajaš, obarva.
 • Knjiženje – delovni nalogi – dokumentacija; na tiskanju preko »dokumentacija« so odpravljene težave, ki so onemogočale tiskanje pdf prilog delovnega naloga.
 • Knjiženje – delovni nalogi – nalepke; na preglednici artiklov, ki se odpre ob tiskanju nalepk delovnih nalogov, smo dodali opcijo »ohrani vrstni red iz preglednice«. V kolikor je opcija vklopljena, je vrstni red tiskanja nalepk tak, kot je vrstni red v preglednici pred tiskanjem.
 • Kooperacija – kontrola količin prevzema iz kooperacije; dodali smo možnost nastavitve kontrole količin prevzema iz kooperacije:
  • Nastavitve – nastavitve programa; dodali smo nov zavihek »Kooperacija«, iz zavihka »Splošno« smo vanj preselili vse nastavitve, vezane na tehnološko spremljanje kooperacije.
  • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihek »Kooperacija« smo dodali novo nastavitev »Kontrola količine prevzema«. Možne nastavitve: N – ni kontrole, O – opozorilo, B – blokada (prevzeta vrednost N).
 • Knjiženje – kooperacija – prevzemanje iz kooperacije; glede na nastavitev, omenjeno v prejšnji alineji, program (ne)preverja ali blokira vnos (skupne) količine prejema, ki je večji od izdane količine kooperantu.
 • Kooperacija – zapiranje vrstice izdaje kooperacije; dodali smo možnost zapiranja posamezne vrstice izdaje v kooperacijo:
  • Zapiranje izvedemo preko gumba »Zaključi vrstico«, ki se nahaja nad preglednico vrstic izdaje. Zaprtih vrstic se ne more urejati / spreminjati.
  • Na »podrobnostih« operacije je dodana kolona »Zaprta v.«, v kateri se (da / ne) prikazuje podatek, ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na izpisu kartice kooperacije smo dodali podatek (kolono »zv«), ki prikazuje, ali je vrstica izdaje zaključena preko gumba »zaključi vrstico«. Na prikazu kartice v preglednice je na drugem nivoju preglednice dodana kolona »Zaprta v.«, v kateri se (da / ne) prikazuje podatek, ali je vrstica izdaje zaprta preko gumba »zaključi vrstico«.
  • Na stanju kooperacije se operacija, ki je zaprta preko gumba »zaključi vrstico«, smatra kot operacija brez stanja. Predčasno zaključena količina je razvidna v podatku (koloni) »Zaključeno op.«.
2020.02.001
 • Izpisi – Analiza zastojev; v analizi zastojev smo uvedli dve spremembi. Prenovili smo metodologijo štetja zastojev ter omogočili uporabniku, da se pri izračunu časa zastoja odloči ali se ta izračunava na podlagi delovnih ur ali na podlagi koledarskih ur. Nastavitev se nahaja na nastavitvah programa, zavihek »Splošno«; privzeto je nastavljeno na upoštevanje delovnih ur (torej glede na privzeti delovni koledar). 
2020.01.001


V tem prispevku