Pošiljanje eRačunov hrvaškim strankam

Iz slovenskega iCentra, modula Fakturiranje, lahko hrvaškim strankam pošiljate eRačune, skladne s hrvaškimi standardi. Potrebno je le, da imate urejeno pošiljanje preko ePoštarja in Bizbox-a (ZZI). Izstavitev je enaka, kot če pošiljate slovenskemu prejemniku, ker potem Bizbox poskrbi za spremembo iz eSlog 2.0 (slovenski standard) v UBL 2.1 (hrvaški standard).


Posebnost so le računi, pri katerih se davek ne obračuna. Pri teh je potrebno na vsaki vrstici računa vpisati Vzrok oprostitve.


Primer vpisa na vrstico:


 

V tem prispevku