Pasica s fasciklom eRegistratorja

Na nekaterih mestih SAOP iCentra lahko na zapis pripnemo fascikel eRegistratorja. Na mestih, kjer lahko pripenjamo fascikle, je na oknu za vnos običajno pasica za upravljanje fasciklov.V levem delu pasice so gumbi, ki nam omogočajo pripenjanje fascikla na zapis. V sredini je šifra in naziv pripetega fascikla. Desno so gumbi, ki nam omogočajo nekatera opravila s fasciklom.

Delo s fascikli in dostop do dokumentov fascikla je operaterjem omogočeno v skladu s pooblastili, ki jih ima operater za fascikel.

S fascikli so na pasici možna naslednja opravila:

  •  (Dodaj) – odpre okno za vnos novega fascikla. Opravilo je aktivno, če ima operater pooblastilo za dodajanje fasciklov.
  •  (Pripni) – odpre preglednico fasciklov, v kateri lahko izberemo želeni fascikel. Izbiramo lahko med fascikli, za katere smo pooblaščeni za upravljanje z dokumenti.
  •  (Odpni) – odpne pripeti fascikel.
  •  (Zaključi) – zaključi pripeti fascikel.
  •  (Dokumenti) – odpre preglednico dokumentov fascikla.
  •  (Komentiraj) – odpre okno za vnos komentarja fascikla.
  •  (Revizijska sled) – odpre se okno z revizijsko sledjo fascikla.
V tem prispevku