Delo dijakov in študentov – ureditev nastavitev programa

Za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje, je za plačilo obvezne prakse za dijake in študente potrebno preveriti nastavitve pogodbe za obračun dela dijakov in študentov v programu Drugi osebni prejemki. 

Na osnovnem meniju v programu Drugi osebni prejemki kliknemo na Nastavitve programa. Če nimate dostopa do nastavitev programa je potrebno, da skupaj z vašim nadrejenim preverite nastavitve (običajno je to vodja FRS). 

V Nastavitvah programa  se postavite na zavihek … Nastavitve pogodb … Nazivi pogodb izberemo šifro pogodbe, katero uporabljate za obračun Dela dijakov. Običajno je to pogodba, ki je prikazana na spodnji sliki, lahko pa vi uporabljate tudi drug naziv pogodbe. 

 

Z dvoklikom na šifro pogodbe Delo dijakov vnesete v polje Odstotek stroškov vrednost nič in vnos potrdite.

V tem prispevku