Vnos novega koristnika

V šifrantu koristnikov (Otroci, Učenci, Dijaki…) se z miško postavimo in kliknemo na polje Vnesi zapis.

 

Odpre se nam vnosno okno, kjer nam program ponudi prvo prosto šifro v šifrantu; če pa v polje Šifra vnesemo številko 1 (oz. želeno številko) in gremo na naslednje polje, nam program poišče prvo prosto šifro od vpisane številke dalje. Po dani oz. izbrani šifri, lahko začnemo z vpisom podatkov koristnikov.Podatke ločimo na obvezne in neobvezne podatke.

Obvezni podatki so tisti podatki, ki so nujni za ustrezno delovanje programa. Če bomo ob vnosu podatkov na eno izmed obveznih polj pozabili, nas bo program sam na to opozoril tako, da bo to polje obarval rdeče.

Program omogoča tudi vpis ogromno neobveznih podatkov (tako pri koristnikih, kot tudi pri starših oz. skrbnikih), ki jih posamezni uporabnik iCentra po želji uporablja oz. vpisuje.

Šifrant koristnikov na ta način ponuja možnost zbira in hranjenja ogromne količine podatkov na enem mestu, kar za uporabnika pomeni znižanje stroškov poslovanja, prihranek na času z iskanjem podatkov med fascikli, itd., in to le z enim samim klikom na koristnika.

Preko šifranta koristnikov vodimo tudi evidenco načina izstavitve računov z morebitnimi podatki o trajnikih, vodenje zgodovine koristnikov (pri kodi za vrtec), omogoča nam urejanje vzorca obrokov, itd., nenazadnje pa pod Dogodki imamo vpogled v vse izstavljene račune koristnika, kot tudi dostop do obrazcev za pripravo SDD soglasij in še veliko več.

Ob ročnem vpisu več otrok iz iste družine, kjer so podatki o naslovu, starših oz. skrbnikih itd. enaki, program ponuja kopiranje želene vrstice preko gumba Vnesi zapis iz… .To naredimo tako, da vnesemo najprej prvega otroka z vsemi obveznimi in seveda neobveznimi podatki, ki jih želimo in zapis potrdimo.

V šifrantu koristnikov se nato postavimo nanj in kliknemo ikono, ki nam omogoča kopiranje izbranega zapisa z možnostjo popravljanja podatkov. Tako lahko spreminjamo ime koristnika, razred, skupino, itd., na tak način pa prihranimo na času pri samem vpisu in se izognemo morebitnim napakam pri vpisovanju podatkov v šifrant.

V tem prispevku