JAVNI SEKTOR - Plačana odsotnost prostovoljca - Poplave 2023 - Izredni dopust

Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 

V 30. členu ZOPNN-F je določen začasni ukrep na področju plačane odsotnosti prostovoljca. Ukrep določa, da ima ne glede na 165. člen ZDR-1 in 41. člen Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU in 8/20) prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

1. Dodajanje nove vrste obračuna Izredni dopust – poplave REFUNDACIJA

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna… poiščete vrste obračuna pod grupo B (v podatek šifra vrste obračuna vpišete črko B in pritisnete Enter oz. lupo).


Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od B61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna B03 – Izredni dopust in kliknete na ikono Vnesi zapis iz…  .


V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od B61 naprej ter vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.


Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke kot je prikazano na spodnji sliki. Vse pomembne nastavitve so na sliki označene. Bodite pozorni, saj nastavitve na prvem zavihku Splošno vplivajo na pravilnost poročanja podatkov na REK-O obrazcu. 

Ker se sam način izračuna izvaja na isti način (iz kopirane šifre), podatkov na zavihku Izračun ni potrebno posebej popravljati. Tako vneseno šifro potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Potrdimo še kopiranje nastavitev kontiranja ter vključitev vrste obračuna v mesečne seštevke. V primeru drugačnega kontiranja si na vneseni novi vrsti, vnesete kontiranje na lasten način.

V tem prispevku