Storniranje naročila kupca

V iCentru je bila dodana možnost stornacije naročila kupca.

Pogoji za stornacijo naročila kupca:

  • Na naročilu ne sme biti kot metoda plačila nastavljeno "po naročilu" oz. "po odpremi".
  • V primeru, da je naročilo kupca povezano s predračunom, le ta ne sme biti plačan delno ali v celoti.
  • Če so naročila že prenesena v odpremo, morajo biti vse odpreme zaključene, brez da so knjižene v materialno skladiščnem poslovanju ali fakturiranju.

V tem sklopu sta bila tako dodana dva stolpca (stornirano in datum stornacije) na seznam naročil kupcev. Nova stolpca dodamo po ustaljeni praksi v iCentru (desni klik na naslovno vrstico tabele ter potem klik na izbiro stolpcev).

V polju »Status« je bila dodana možnost filtrirana tudi po statusu »Stornirani«.

Kako lahko storniramo naročilo kupca?

Postavimo se na naročilo kupca, ki ga želimo stornirati. Zatem kliknemo na gumb »Obdelave« spodaj, da se nam pojavi meni z izbiro.
V meniju izberemo možnost »Storniraj naročilo«.

Pojavi se okno, kot je prikazano na spodnji sliki.

V kolikor so izpolnjeni pogoji za stornacijo naročila (zapisani na začetku), lahko naročilo s klikom na gumb »Potrdi« storniramo.

V primeru, da pogoji za stornacijo niso izpolnjeni, se prikaže obvestilo, kot je vidno spodaj.

Ob izpolnjenih pogojih za stornacijo naročila se po opravljeni akciji prikaže spodnje obvestilo.

V kolikor so povezani s tem naročilom tudi predračuni, se ob tej akciji stornira tudi predračun.

Z varnostnim sistemom v iCentru lahko omejimo možnost storniranja naročila za posamezne operaterje.

V tem prispevku