Izpis Zbir po storitvah

Od verzije 2021.16.000 naprej imamo na voljo dva različna izpisa »Zbir po storitvah«.

V primeru, ko obkljukamo »Zbirno storitve po enotah«, dobimo izpis storitev po enotah.


 


Na izbiro imamo dva izpisa. »Storitve po enotah« ter »Storitve po enotah (zbirno po storitvah)«.


Izpis »Storitve po enotah« nam v primeru, ko imamo različno ceno, vsako storitev razdeli na toliko vrstic, kolikor je različnih cen. Spodaj imamo primer, ko je storitev 11 Šola v naravi zaračunana 1x s ceno 20€ ter 61x s ceno 25€.
V primeru, ko želimo samo zbirni izpis po storitvah, pa izberemo izpis »Storitve po enotah (zbirno po storitvi)«. V tem primeru je storitev 11 Šola v naravi zapisana v eni vrstici samo s količino ter skupno vrednostjo.

Oba izpisa sta na voljo tudi pri opciji izpis storitev po skupinah (brez izbranih kljukic).


Izpis »Storitve po skupinah« nam razdeli storitev 11 za vsako ceno v svojo vrstico.


Izpis »Storitve po skupinah (zbirno po storitvi)« pa zapiše v eni vrstici skupno količino ter vrednost.

V tem prispevku