Možne spremembe prikazovanja obračuna DDV na izpisih ( QRD obrazci )

Možne spremembe prikazovanja obračuna DDV na izpisih ( QRD obrazci )


Program SAOP je bil na prodajni strani v sklopih kot so:  računi, predračuni, naročila in dobavnice od verzije 2023.10.001 naprej prenovljen v delu, ki se nanaša na obračun DDV. Prenova temelji glede na pravila zapisa dokumentov v DDV knjigo izdanih računov, kjer se iz šifranta stopenj DDV upošteva "Vrsta DDV", kot podatek obdavčitve in ne več le kot odstotek.V katerih primerih je to lahko opazno ?

Iz navedenega lahko v določenih primerih prihaja do nepravilnega delovanja določenih QRD obrazcev, ki so bili v preteklosti narejeni posebej po meri posamičnih strank ( Osnova za obračun ddv je v teh primerih lahko enaka 0 ). Podobno lahko sprememba v nekaterih primerih vpliva tudi na določena namensko pripravljena poročila, Power BI analize ali izvoze podatkov. Vsi izpisi, ki so standardni in so del standardne verzije SAOP programa delujejo kljub spremembam nemoteno. 

V tem prispevku