Preračun količine naročanja na knjigi naročil v modulu Naročanje dobaviteljem in kupcem

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcem imamo sedaj možnost preračun količine naročanja. 

To pomeni, da lahko naročamo dobavitelju artikle ali prejemamo naročila kupcev za artikle glede na količino pakiranja posameznega artikla v primeru, da imamo le-to na artiklu določeno.

A screenshot of a computer

Description automatically generated


Primer artikla, ki ima vnesene različna števila pakiranja.


Nastavitev pakiranja na artiklu.


Na samem artiklu nastavimo na zavihku lastnosti načine pakiranja.Količina pakiranja pomeni, koliko je posameznih artiklov v eni škatli.

Količina pakiranja (2) pomeni koliko artiklov se  nahaja na primer na eni paleti.


Primer naročila kupca:

V knjigi naročil kupca imamo določeno preračun količine naročanja in sicer količina pakiranja. Na vnosu naročila kupca se na artiklu avtomatsko predlaga vnesena količina pakiranja.


Pomembno!

V primeru, da so na artiklu določeni pogoji naročena, imajo le ti pogoji prednost pred nastavitvijo, ki smo jo določili na knjigi naročil.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Primer:

Za artikel številka 0000000000091 imamo nastavljeno tip naročanja celoštevilčno. Kar pomeni, da se ob vnosu naročila kupcu predlaga le-ta količina in ne količina pakiranja.


V tem prispevku