Forma za centralno urejanje glave in noge izpisov

Dodana je forma za centralno urejanje glave in noge izpisov. Do nje dostopamo iz glavnega menija v razdelku Administracija -> Nastavitve -> Izpisi. Dostop do tega menija se omogoči preko varnostnega ključa "iCenter - Izpisi: Oblikuj dokumente"

Pomembno je tudi, da so vsa okna/moduli zaprti, v nasprotnem primeru je polje Izpisi neaktivno.Odpre se nam okno, ki je razdeljeno na tri zavihke: 

 • Nastavitve glave, 
 • Nastavitve noge in 
 • Dodatne nastavitve.

Nastavitve glave

V zavihku Nastavitve glave lahko glavo izpisa oblikujemo na 4 načine: 

 • Besedilo, 
 • Slika in besedilo, 
 • Slika, 
 • Predtiskana glava in 
 • Napredno.

V kolikor izberemo opcijo Besedilo, izpolnimo spodnja polja:

 • Naziv 1: vpišemo naziv podjetja, 
 • Naziv 2: polje izpolnimo, v kolikor je naziv podjetja daljši in Naziv 1 ne zadostuje, 
 • Vrstica 3poljubno besedilo, 
 • Naslov in hišna št.: vpišemo naslov in hišno številko podjetja, 
 • Poštna št. in Kraj: vpišemo poštno številko in kraj podjetja, 
 • Država: vpišemo državo podjetja, 
 • Dodatno besedilo: vpišemo poljubno besedilo.Izgled glave izpisa lahko vidimo preko gumba Predogled .V kolikor izberemo opcijo Slika in besedilo, lahko poleg besedila, dodamo tudi sliko.Sliko dodamo s klikom na gumb Naloži sliko. Odpre se nam Raziskovalec, kjer izberemo želeno sliko.Sliko lahko z gumboma zmanjšujemo ali povečujemo (dodane slike ne moremo povečevati).

Za sliko smo predvideli velikost 112x83. Originalno sliko, ki ima višjo ločljivost programsko "skrčimo" na 112x83. Izgled izpisa glave:Opcija Slika je namenjena za predpripravljene slike glave.Sliko naložimo na enak način kot pri opciji Slika in besedilo. Ravno tako jo lahko zmanjšujemo in povečujemo.

Velikost polja slike za glavo pri navpični postavitvi je:

Glava: 19cm x 3 cm oz. 2244pxl x 354,33pxl (300DPI/PPI)

Noga:  19cm x 1 cm oz. 2244pxl x 118,11pxl (300 DPI/PPI) 


Izgled izpisa glave:Opcija Predtiskana glava je namenjena tistim, ki tiskate dokumente na papir s predtiskano glavo. Omejitev vezana na višino predtiskane glave je 40mm, v nasprotnem primeru bo besedilo računa prekrivalo predtiskano glavo.Zadnja opcija Napredno je namenjena uporabnikom, ki želijo sami napredno oblikovati glavo izpisov. V verziji 2023.08.001 se je dodala možnost urejanja višine polja, ki je lahko med 10mm in 40mm. Višina se lahko nastavlja s pomočjo označenega gumba na spodnji sliki. Nastavitev se shrani s klikom na gumb "Shrani".S klikom na gumb Vstavi glavo  lahko preslikamo obstoječe nastavitve. Na voljo imamo 3 opcije: Besedilo, Slika in Besedilo ter Slika.Z gumbom Vstavi besedilo  dodajamo besedilna polja, z gumbom Vstavi sliko  pa slikovna polja.

Z desnim klikom na posamezno besedilno ali slikovno polje, lahko le-to urejamo ali brišemo.Za urejanje besedila imamo naslednje nastavitvene možnosti.Za urejanje slik pa sledeče.

 

Nastavitve noge

V zavihku Nastavitve noge lahko nogo izpisa oblikujemo na 3 načine: 

 • Besedilo, 
 • Slika, 
 • Predtiskana noga in 
 • Napredno.V kolikor izberemo opcijo Besedilo, izpolnimo polje Besedilo noge.Izgled izpisa: 

 

Opcija Slika je namenjena za predpripravljene slike noge.Sliko naložimo na enak način kot pri opciji Slika v Nastavitvah glave. Ravno tako jo lahko zmanjšujemo in povečujemo.

Izgled izpisa: Opcija Predtiskana noga je namenjena tistim, ki tiskate dokumente na papir s predtiskano nogo. Omejitev vezana na višino predtiskane noge je 20mm, v nasprotnem primeru bo besedilo računa prekrivalo predtiskano nogo.Zadnja opcija Napredno je namenjena uporabnikom, ki želijo sami napredno oblikovati nogo izpisov.Urejanje in funkcionalnosti so enake kot pri Naprednem oblikovanju glave. 

Dodatne nastavitve

Zavihek Dodatne nastavitve je namenjen urejanju Naslova prejemnika in nastavitev tiskanja izpisov iz modula Fakturiranje.

Pri Naslovu prejemnika lahko izbiramo med dvema opcijama, in sicer ali se Naslov prejemnika postavi levo ali desno. Ta funkcionalnost je pomembna predvsem za izpise, ki se tiskajo in nato po pošti pošiljajo v ovojnicah z okencem.Pod razdelek Fakturiranje vnašamo naslednje podatke:

 • Kraj izstavitve: vpišemo kraj izstavitve računa/predračuna, 
 • Podpisnik: vpišemo podpisnika računov/predračunov, 
 • Slika podpisa in/ali žiga: na enak način kot predhodne slike, lahko naložimo sliko podpisa in/ali žiga(v kolikor vam na izpisu odreže del podpisa in/ali žiga, je potrebno sliko pomanjšati) ter 
 • Vodni žig: s klikom na puščico  izberemo datoteko, ki jo želimo na račun/predračun dodati kot vodni žig.

Za sliko podpisa smo predvideli velikost 112x83. Originalno sliko, ki ima višjo ločljivost, programsko "skrčimo" na 112x83. V kolikor imate v modulu Fakturiranje pod zavihkom Nastavitve à Nastavitve programa à zavihek Tiskanje računov, navedena polja že izpolnjena, se bodo avtomatsko prepisala tudi na to mesto.

Novi izpisi

Na voljo so novi izpisi, in sicer: 

 • V modulu Fakturiranje, na področju Računov:
  • Račun – nov  • Račun z UPNQR– nov • V modulu Fakturiranje, na področju Predračunov:
  • Ponudba - nova  • Predračun - nov • V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Naročila Kupcev:
  • Naročilo - novo  • Naročilo s sestavnico - novo  • Potrditev naročila  • Potrditev naročila s sestavnico • V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Odpremni nalogi Kupcev:
  • Odpremni nalog-nov  • Dobavnica vrednostno-nova  • Dobavnica z masami -nova • V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Naročanje Dobaviteljem:
  • Naročilo D-novo  • Naročilo N-novo • V modulu Dobavitelji in Kupci, na področju Prevzemanje od Dobaviteljev:
  • Prevzemi-novo

    
V tem prispevku