E pobot

Obvezni večstranski pobot se izvaja skladno z določili Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1, Uradni list RS, št. 57/2012), njegov namen pa je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov.

Več o pravilih in navodilih na e-POBOT AJPES .

Pripravo začnemo tako, da gremo v program Dvostavno knjigovodstvo. Na Dnevnih obdelavah izberemo opcijo Kompenzacije – E-kompenzacije. Če vam pri kliku na E-kompenzacije javi to napako pomeni, da nimate v nastavitvah Dvostavnega knjigovodstva v Stranki uporabnika vpisanega enega izmed teh podatkov. To je potrebno dodati zaradi kasnejših podatkov v sami datoteki xml.V tabeli kliknemo na ikono Vnesi zapis. Zaradi pravilne priprave e-pobota moramo vedeti ali bomo pripravljali datoteko le za obvezni pobot ali pa za oboje - obvezni in prostovoljni pobot.

Tu vam podajemo še Ajpesovo razlago, ki je objavljena na spletni strani:To pomeni:
Če pripravljamo pobot na dan 21.6.2013 so vključeni v tip 1 vsi računi, ki imajo zapadlost od 1.5.2013 do vključno 20.6.2013. To pomeni:
Če pripravljamo pobot na dan 21.6.2013, so za Ajpes (tip2), vsi nezapadli računi, ki imajo zapadlost od 21.6.2013 naprej.

Tip 1 =  vse kar je zapadlo od 1.5.2013 do 20.6.2013.
Tip 2 = vse kar je zapadlo od 21.6.2013 naprej.To pomeni:
Če pripravljamo pobot na dan 21.6.2013, so za Ajpes (tip 3), vsi zapadli računi, ki imajo zapadlost do 20.6.2013 in so že bili prijavljeni v obvezni večstranski pobot.

Tip 1 = vse kar je zapadlo od 1.5.2013 do 20.6.2013.
Tip 2 = vse kar je zapadlo od 21.6.2013 naprej.
Tip 3 = vse kar je zapadlo do 20.6.2013 in je že bilo prijavljeno v obvezni pobot.

Priprava pobota v programu

Obvezni pobot

 1. Primer

  Ko se nam odpre polje Obveznosti za vnos izbora podatkov se moramo datumsko pravilno omejiti:  S takimi omejitvami kot so v zgornji preglednici, pripravimo obvezni večstranski pobot po zakonskih določilih (se pravi vse neporavnane zapadle obveznosti do zadnjega dne preteklega meseca – od 1.5.2013 do 31.5.2013).
  • Do datuma pobota – Vnesemo datum, do katerega naj se nam v pobot vključijo obveznosti, ki so zapadle do tega dne. ( v našem primeru je to 1.6.2013 – to pomeni da nam bo prikazalo vse račune ki imajo zapadlost do vključno 31.5.2013) – Tip1

  • Od datuma zapadlosti .. do –v ta polja bomo vpisali datume od katerega do katerega datuma zapadlosti želimo da nam prikaže podatke. V našem primeru ko želimo v pobot vključiti samo zapadle obveznosti, ki še niso bile prijavljene v obvezni pobot bomo vpisali od 1.5.2013 do 1.6.2013 (tip 1).
 2. Primer
  Priprava obveznega večstranskega pobota do datuma pobota (do 21.6.2013).  Z zgornjimi omejitvami pripravimo pobot za tip 1 za vse račune, ki so zapadli od 1.5.2013 do vključno 20.6.2013 in so za Ajpesove kontrole Tip 1 . Zakonsko bi bil tip 1 za račune zapadle do vključno 31.5.2013 in tip 2 za račune zapadle od 1.6.2013 do 20.6.2013.

  Prostovoljni-obvezni pobot

 3. Primer

  V obvezni pobot želimo vključiti zapadle obveznosti, ki še niso bile prijavljene v obvezni pobot (tip 1) in obveznosti, ki bodo zapadle do 30.6.2013 (tip 2).  1. Do datuma pobota – Vnesemo datum pobota –  v našem primeru je to 21.6.2013 – to pomeni, da nam bo prikazalo vse račune, ki imajo zapadlost do vključno 20.6.2013)

  2. Od datuma zapadlosti .. do –v ta polja bomo vpisali datume od katerega do katerega datuma zapadlosti želimo, da nam prikaže podatke. V našem primeru, ko želimo v pobot vključiti samo zapadle in nezapadle obveznosti, ki še niso bile prijavljene v obvezni pobot bomo vpisali od 1.5.2013 do 30.6.2013.

   Program bo računom, ki imajo zapadlost do vključno 20.6.2013 dodelil Tip 1, računom zapadlim od 21.6.2013 naprej pa Tip 2. Tako so narejene kontrole na strani Ajpesa.

 4. Primer
  V prostovoljni pobot želimo vključiti obveznosti, ki so zapadle od vključno 1.5.2013 do 21.6.2013 (tip 1) in obveznosti (tipa 3), ki so zapadle do 24.5.2013 in so že bile vključene v obvezni pobot.  S takimi omejitvami nam bo program pripravil vse tri tipe in sicer:
  Tip 1 – računi, ki imajo zapadlost do vključno 20.6.2013.
  Tip 2 – računi, ki imajo zapadlost od 21.6.2013 do 30.6.2013.
  Tip 3 – računi, ki imajo zapadlost do 24.5.2013 in so že bili prijavljeni v obvezni pobot.

  Splošno o programu E-Kompenzacije

Do datuma pobota – Vnesemo datum, do katerega naj se nam v pobot vključijo obveznosti, ki so zapadle do tega dne. 

Od datuma zapadlosti .. do –v ta polja bomo vpisali datume od katerega do katerega datuma zapadlosti želimo da nam prikaže podatke. 

Konto – vpišemo ustrezen konto obveznosti. Če imamo obveznosti knjižene na več različnih kontih kliknemo na ikono , kjer lahko s kljukico označimo katere konte želimo vključiti v pobot.

Dobavitelj – pri pripravi obveznega večstranskega pobota tega ne vpisujemo.

Ko vpišemo vse ustrezne omejitve, kliknemo na ikono Prikaži. Odpre se nam tabela z našimi obveznostmi.

S klikom na Potrdi vse obveznosti dobijo v stolpcu Ozn kljukico. V polju Za prijavo, se nam izpiše skupni znesek vseh obveznosti, ki jih bomo dali v pobot. Če smo pripravili pravilen izbor kliknemo na ikono Potrdi. Po potrditvi te ikone program pripravi Tipe pobota. Preden izvozimo podatke lahko le-te pregledamo s ponovnim vstopom v preglednico.Če imate v tabeli postavke rdeče obarvane, morate na teh strankah dodati davčne številke.

V tabeli E-kompenzacije kliknemo na ikono Izvoz podatkov. Odpre se nam polje Izvoz E-kompenzacije. Tu vpišemo področje, na katerega želimo shraniti datoteko, in pa krog pobotanja (kateri krog pobotanja je, najdete na spletni strani Ajpes-a, kjer je objavljen tudi urnik –Običajno je enak številki meseca.) Ob kliku na ikono Potrdi vam program izpiše naslednje opozorilo: Ob kliku na ikono Da, vam odpre spletno stran Ajpes-a. Tam morate opraviti prijavo v spletno stran in izberete v zgornji vrstici ePobot. Prenos datoteke uredite po spodnjih navodilih.
Najprej kliknemo vnos. Potem kliknemo na prebrskaj, kjer v raziskovalcu poiščemo ustrezno xml datoteko. 

 

Ko izberemo datoteko, kliknemo na ikono . Program nam javi, da so podatki uvoženi. V nadaljevanju kliknemo še na ikono .  Na spletni strani se nam prikaže seznam vseh naših prijavljenih obveznosti. Za oddajo pobota moramo opraviti še e-podpis .

V tem prispevku