Listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva

Knjiženje – Prejemki in izdatki:

V polju Veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva.

V primeru, da izberemo iz preglednice odprtih dokumentov račun, ki ga želimo zapirati, se nam v polje veza vpiše številka izbranega dokumenta. Vezno številko dokumenta lahko tudi sami vpišemo ali pustimo prazno.

Polje Veza je postavljeno pod polje Naziv stranke (slika spodaj), tako, da je omogočena izbira odprtih postavk v okviru stranke.


V tem prispevku