Verzija 2021.06.002

Obračun plač zaposlenih

  • Odpravljeno neujemanje neto zneskov in zneskov dohodnine na temeljnici, analizi obr. vrstic in obr. listih

Fakturiranje

  • Urejen prepis podatkov na nove privzete Saop qrd vzorce računov in predračunov. S tem je odpravljena težava pri pripravi eRačunov oz. izstavitvi dokumentov, kjer so bili definirani privzeti Saop izpisi, ki jih nadomeščajo novejši.

Web.API

  • Urejena optimizacija hitrosti delovanja API metode za pridobivanje seznama artiklov (GET Items).

Intrastat poročanje

  • odpravljena pomanjkljivost, ko se v poročilo intrastat niso prenesli dokumenti, ki niso imeli vpisane šifra vrste posla.
V tem prispevku