Fundacija Boštjana Bandlja za financiranje oskrbnine za vrtec

V navodilu je napisan predlagan postopek, kako uredimo obračun za otroke, ki jim bo Fundacija Boštjana Bandlja pomagala z enkratnim plačilom enomesečne oskrbnine za vrtec v znesku, ki ga plačujejo starši.

V prvem koraku predlagamo, da uredite in zaključite obračun, kot ste navajeni. Ko je obračun zaključen preverimo pri otrocih, ki jim bo Fundacija Boštjana Bandlja krila strošek oskrbnine, kakšen je znesek plačila staršev.

To storimo tako, da kliknemo na »Pregled«.Izberemo otroka, ki mu bo Fundacija Boštjana Bandlja krila strošek oskrbnine, ter preverimo znesek plačila oskrbnine.Ko smo si zapisali zneske vseh otrok, moramo te zneske vpisati v »Doplačnike storitev«

Najprej preverimo v nastavitvah programa, na zavihku »Vrtci«, pod katero šifro imamo storitve za oskrbo.Nato v Doplačniki storitev vpišemo za vsakega otroka posebej znesek, ki ga bo krila Fundacija.Izberemo šifro otroka.

Šifro doplačnika (v primeru, da Fundacije Boštjana Bandlja še nimamo vnesene v šifrantu strank, jo moramo vnesti).

Izberemo šifro storitve za oskrbo.

Vpišemo znesek oskrbe, ki bi ga moral plačati starš.Ko smo vpisali zneske za vse otroke naredimo ponovni zaključek obračuna.Na pregledu vidimo, da ima otrok znesek oskrbnine 0€.Na izpisu obračuna za doplačnika vidimo zneske, ki jih krije Fundacija.Ko je obračun končan, oz. najkasneje preden začnemo delati naslednji obračun, je potrebno iz doplačnikov brisati vsa doplačila Fundacije, sicer bi jih pri naslednjem obračunu spet upoštevalo.

 

Glede na spodnji mail, kaj storiti, ko je odobrena vloga staršem, ki so oproščeni plačila oskrbnine v okviru pomoči prizadetim v poplavah, predlagamo, da se v januarskem obračunu otroku odbije znesek, ki bi ga moral plačati novembra (če ne bi bil oproščen plačila oskrbnine v okviru pomoči prizadetim v poplavah).


V tem prispevku