Obračun Poslovodenja v programu Drugi osebni prejemki (za stranke, ki še nimajo nastavitev za Poslovodenje)

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta – 1144, lahko obračunate tudi v programu Drugi osebni prejemki. Obračun se lahko izvaja tudi v programu za obračun plač, če poslovodji ne obračunate povračila stroškov (npr. prevoz, prehrana). V kolikor poslovodni osebi izplačujete tudi povračila materialnih stroškov, potem je potrebno obračun izvajati izključno v programu DOP.

Nastavitve programa DOP

  V Nastavitvah programa Drugi osebni prejemki se postavite na zavihek Nastavitve pogodb. Če šifre pogodbe Poslovodenje še nimate vnesene, si jo dodate s pomočjo ikone za Vnesi nov zapis in iz šifranta Šifra pogodbe izberete Poslovodenje.

   (slika je informativna, namenjena prikazu dodajanja nove pogodbe za primer Poslovodenja)

  Izberete Šifro vrste prejemka 1109, obrazec Rek-1. Po potrebi vpišete še ostale podatke  npr. kontiranje ter Vrsto posla v plačilnem prometu. Vnos Potrdite s klikom na gumb Potrdi. 

  Zgolj kot informacijo vam podajamo, da ima že naziv pogodbe Poslovodenje definirano, da znašajo normirani stroški 10 %.

  Vnos dajatev

  Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve na bruto izplačila

  Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz šifranta strank. Po potrebi določite konte za knjiženje. Potrdite.

   

  Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve iz bruto izplačil

  Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz šifranta strank. Po potrebi določite konte za knjiženje. Potrdite.

  Šifranti…Vrste izplačil

  Odpre se šifrant vrste izplačil, ki jih uporabljete za obračun za vse vrste pogodb v programu DOP. S pomočjo ikone za Vnesi nov zapis si je potrebno v šifrant dodati še vrste izplačil, katere boste potrebovali pri obračunu Poslovodenja. 

  (slika je informativna, namenjena prikazu vnosa vrst izplačil poslovodenja)

  Vrsta izplačila za obračun Poslovodenja je potrebno, da ima definirane naslednje nastavitve:

  Materialni stroški, katere izplačujemo poslovodji je potrebno, da imajo definirane naslednje nastavitve:

  Na isti način si lahko v šifrant dodamo še ostale materialne stroške, katere potrebujemo pri obračunu. 

  Tako so nastvitve za obračun poslovodnja v programu DOP urejene. Po običajnem postopku (kot to izvajamo tudi za obračun ostalih pogodb) vnesemo pogodbo ter pripravimo obračun za poslovodjo. 

  Obračun 

   Primer obračunskega lista:

  Primer obrazca REK-O


  V tem prispevku