M Standardni teksti - VRP

Program omogoča, da imamo predpripravljene različne tekste glav oziroma nog izpisov delovnih nalogov. Šifrant Standardni teksti – VRP  je preglednica, ki prikazuje tekste za glavo in končnico delovnih nalogov. 

Dodajanje novih standardnih tekstov - VRP

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni tekst - VRP, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta. 

 • Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.
 • Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje teksta.
 • Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica dokumenta) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo. 
 • Tekst – vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki ga bo možno izbrati na želeni delovni nalog.

Urejanje standardnih tekstov - VRP

Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti – VRP označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre.

Brisanje standardnih tekstov - VRP

Standardne tekste brišemo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. 

Izpis šifranta standardnih tekstov - VRP

Podatke iz šifranta Standardni teksti lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre standardnih tekstov , ki jih želimo natisniti.
 • Tip – vpišemo oziroma izberemo tip standardnega teksta.
 • Razvrščanje – določimo kako bodo standardni teksti na izpisu urejeni (po šifri ali nazivu).
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Uvoz šifranta Standardni teksti- VRP

Podatke iz šifranta  Standardni teksti uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

 • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o standardnih tekstih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.
 • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

 • Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o standardnih tekstih popravi, nove doda.
 • Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o standardnih tekstih.
 • Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke o standardnih tekstih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Izvoz šifranta Standardni teksti - VRP

Podatke iz šifranta  Standardni teksti izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

 • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o standardnih tekstih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom VRPTeksti.txt.

V tem prispevku