2024.02.004

DDV Davek na dodano vrednost

  • DDVN - Obračuni - RPO  - Urejeno veriženje popravkov skozi obdobja za različne kombinacije popravkov računov za dobavo blaga ali storitev znotraj EU.

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • DK - Letne obdelave - Prehod v novo obračunsko leto - Umaknjena kontrola vezana na pripravo obračuna tečajnih razlik na koncu leta.

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Popravek pri planiranju PND in vnosu prisotnosti v DVV tem prispevku