Knjiženje v naslednje leto v Trgovini na drobno

Prehod v novo leto je na modulu obvezen. Izvesti ga je potrebno najkasneje do 31.1. novega leta. Priporoča se prehod čimprej v januarju, ko ste prejeli vse potrebne dokumente za knjiženje v tekoče, minulo leto. V programu lahko nemoteno poslujete, v kolikor sledite naslednjim navodilom, ki vam omogočajo odprtje knjižnega obdobja v t.i. 13. obdobje.

Nastavitve modula

V kolikor želimo nadaljevati z delom po 1.1., brez da bi izvedli obdelavo prehoda v novo leto, predlagamo, da preverite vaše trenutne nastavitve modula.Knjižno obdobje lahko nastavimo do max. 31. januarja naslednje leto!

Vnosno okno dokumentov

V kolikor bomo želeli knjižiti izven datumov knjižnega obdobja, bo program opozoril z neaktivnim gumbom Potrdi (F12):Enako tudi v negotovinski prodaji.

Vstop preko preglednic

V kolikor bi želeli vstopiti v vnos dokumentov v naslednje leto, vas modul opozori Ko prehoda še ne boste izvedli ter boste želeli s knjiženjem v naslednje leto nadaljevati, vas modul ne opozori, ampak morate biti pozorni, da sami pred vnosom novih Prejemov, dobavnic ali gotovinskih računov pravilno izberete levo zgoraj tekoče leto – saj se ponudi leto iz nastavitev modula in če to ni tekoče, ga je potrebno spremeniti! in po spremembi nadaljujemo na Vnesi zapisglede na tekoči datum.

Uporabniki s povezavo na MSP

Za vse uporabnike, ki imajo v nastavitvah programa izpolnjeno poljeMorajo uskladiti nastavitev knjižnega obdobja tudi v modulu Materialno skladiščno poslovanje!S takšnimi nastavitvami boste lahko nemoteno poslovali tudi v mesecu januarju. A ne pozabite – ne čakajte zadnjega januarja s prehodom v novo leto!

V tem prispevku