Verzija 2021.07.002

Sociala, zdravstvo in obračun

  •            Dodane nove diagnoze
  •            Popravljen izpis dogovora
  •            Popravljen izpis odsotnosti


V tem prispevku