Uporaba sestavnic v maloprodaji

S pomočjo modula Trgovina na drobno nam je omogočena prodaja tudi s pomočjo sestavnic. Najprej moramo v nastavitvah označiti, da uporabljamo sestavnice.Na glavnem meniju imamo področje Sestavnice.Odpre se preglednica sestavin, kjer ima lahko vsaka poslovalnica svoje lastne sestavine.Sestavnice vnesemo s pomočjo tipke insert ali preko inkone. 
Šifra sestavnice je artikel, ki je tipa »S« - storitev brez zaloge.
Omogočeno nam je spreminjanje nazivov sestavnice.
V spodnji del preglednice vnesemo artikle, ki pripadajo sestavnici, jih primerno poimenujemo ter določimo količine, ki pripadajo eni enoti sestavine.Tako popolnjene sestavine lahko sedaj koristimo v Gotovinski prodaji preko ikone »Sestavnice« ali preko tipkovnice Alt+V. Odpre se nam preglednica sestavnic, kjer lahko izberemo vnesene sestavnice ali le te naknadno dopolnjujemo oz. popravljamo pred izborom.
Odpre se nam okno za vnos količine sestavnic.In po potrditvi nam modul v gotovinski račun prenese vse artikle iz sestavnice s pripadajočo kalkulacijo.Izpiše se račun samo z vrstico sestavnice in pripadajočo vrednostjo, sešteto po kalkulaciji artiklov v sestavniciV tem prispevku