Uvoz podatkov o artiklih

Na vrhu okna je gumb  – Uvoz podatkov. S klikom na gum se odpre meni na katerem lahko izberemo eno od naslednjih možnosti:

Možna so naslednji izbori:

Uvoz iz šifrantov, ki zažene uvoz iz DOS-ovih SAOP programov.

Uvoz iz besedilnih datotek, ki zažene standardni SAOP uvoz šifranta artiklov.

Spremeba odstotkov RVC, ki omogoča množično spreminjanje odstotkov prodajne in maloprodajne cene.

Sprememba minimalne PC, ki omogoča množično spremninjanje minimalne prodajne cene na osnovi veljavnega cenika ali zadnje nabavne cene Materialno skladiščnega poslovanja MSP.

Aktiviranje/deaktiviranje artiklov, ki omogoča množično spreminjanje stanja akivnosti artikla.

Kopiranje artikla, ki omogoča izbiro kaj vse se skopira iz izbranega artikla v novi artikel.

V tem prispevku