2023.11.002

DOH Dohodnina

  • V preglednici dohodnine urejen prikaz prenesenih družinskih članov iz Obračuna plač. Težava s prikazom podatkov o vzdrževanih družinskih članih se je pojavila samo v verziji 2023.11.001. 
V tem prispevku