Gospodarstvo - Knjiženje oproščenih prispevkov

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 in 81/18) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 10. aprila 2020 sprejel

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE DRŽAVNIH POMOČI ZARADI COVID-19

Iz tega izhaja priporočilo knjiženja oproščenih prispevkov na ločenem analitičnem kontu v okviru konta 768 z nazivom Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (državna podpora zaradi COVID-19).

Knjiženje oproščenih prispevkov v primeru vrste dohodka 1002 na REK-1 obrazcu

 1. Ko v obračunu nimate zaposlenih invalidov nad kvoto
  V primeru, ko temeljnico iz obračuna plač pripravite avtomatično, morate kot pri vseh ostalih obračunih najprej v dvostavno knjigovodstvo prenesti temeljnico, na kateri bodo tudi oproščeni prispevki v celoti najprej poknjiženi v breme na razred 4 in v celoti na obveznost na razred 2.

  Potem pa ročno poknjižite še oproščene prispevke.

  Prispevki za PIZ iz plač
  Znesek oproščenih prispevkov za PIZ iz plač je prikazan na Zbirni rekapitulaciji. V glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite ta znesek v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.  Prispevki za PIZ na plače
  Znesek oproščenih prispevkov za PIZ na plače je prikazan na Zbirni rekapitulaciji. V glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite ta znesek v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768. 2. Ko imate zaposlene invalide nad kvoto in ste že prej imeli za njih oproščena ta dva prispevka
  V primeru, ko imate v obračunu tudi invalide nad kvoto, morate za knjiženje oproščenih prispevkov upoštevati, da je oprostitev za prispevke od invalidov nad kvoto že knjižena z redno temeljnico.

  Prispevki za PIZ iz plač
  V tem primeru dobite znesek oproščenih prispevkov zaradi COVID-19 tako, da od zneska, ki je prikazan na Zbirni rekapitulaciji med Prispevki iz plač odbijete znesek prispevka, ki je za invalide nad kvoto prikazan na Zbirni rekapitulaciji.

  Znesek, ki ga je potrebno knjižiti na prihodke (COVID-19) bi v našem primeru izračunali tako, da bi od zneska 287,04 EUR odšteli znesek 143,70 EUR.

  Ugotovljeno razliko v glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.

  Prispevki za PIZ na plače
  V tem primeru dobite znesek oproščenih prispevkov zaradi COVID-19 tako, da od zneska, ki je prikazan na Zbirni rekapitulaciji med Prispevki na plače odbijete znesek prispevka, ki je za invalide nad kvoto prikazan na Zbirni rekapitulaciji.

  Znesek, ki ga je potrebno knjižiti na prihodke (COVID-19) bi v našem primeru izračunali tako, da bi od zneska 151,61 EUR odšteli znesek 82,05 EUR.

  Ugotovljeno razliko v glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.

Knjiženje oproščenih prispevkov v primeru vrste dohodka 1004 na REK-1 obrazcu

 1. Ko v obračunu nimate zaposlenih invalidov nad kvoto
  V primeru, ko temeljnico iz obračuna plač pripravite avtomatično, morate kot pri vseh ostalih obračunih najprej v dvostavno knjigovodstvo prenesti temeljnico, na kateri bodo tudi oproščeni prispevki v celoti najprej poknjiženi v breme na razred 4 in v celoti na obveznost na razred 2.

  Potem pa ročno poknjižite še oproščene prispevke.

  Prispevki iz plač
  Znesek oproščenih prispevkov iz plač je prikazan na Zbirni rekapitulaciji. V glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite ta znesek v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.  Prispevki na plače
  Znesek oproščenih prispevkov na plače je prikazan na Zbirni rekapitulaciji. V glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite ta znesek v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768. 2. Ko imate zaposlene invalide nad kvoto in ste že prej imeli za njih oprostitev plačila prispevkov za PIZ
  V primeru, ko imate v obračunu tudi invalide nad kvoto, morate za knjiženje oproščenih prispevkov upoštevati, da je oprostitev za prispevke od invalidov nad kvoto že knjižena z redno temeljnico.

  Prispevki iz plač
  V tem primeru dobite znesek oproščenih prispevkov zaradi COVID-19 tako, da od zneska, ki je prikazan na Zbirni rekapitulaciji med Prispevki iz plač odbijete znesek prispevka, ki je za invalide nad kvoto prikazan na Zbirni rekapitulaciji.

  Znesek, ki ga je potrebno knjižiti na prihodke (COVID-19) bi v našem primeru izračunali tako, da bi od zneska 685,93 EUR odšteli znesek 125,51 EUR.

  Ugotovljeno razliko v glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.

  Prispevki na plače
  V tem primeru dobite znesek oproščenih prispevkov zaradi COVID-19 tako, da od zneska, ki je prikazan na Zbirni rekapitulaciji med Prispevki na plače odbijete znesek prispevka, ki je za invalide nad kvoto prikazan na Zbirni rekapitulaciji.

  Znesek, ki ga je potrebno knjižiti na prihodke (COVID-19) bi v našem primeru izračunali tako, da bi od zneska 476,35 EUR odšteli znesek 71,66 EUR.

  Ugotovljeno razliko v glavni knjigi z ročno temeljnico poknjižite v breme na konto razreda 2 – konto, na katerega ste knjižili obveznosti do teh prispevkov in v dobro na konto, ki ste si ga odprli v okviru konta 768.
V tem prispevku