Stroškovni nosilci

Šifrant Stroškovni nosilci je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki jih uporabljamo pri poslovanju.

V tem prispevku