Varnostni sistem - Knjige računov

Varnostni sistem knjige računov, je vezan na knjige računov/predračunov fakturiranja in preprečuje/dovoljuje uporabo knjige pri knjiženju računov ali predračunov skupini operaterjev. Varnostni sistem knjige računov ne preprečuje pregleda podatkov o knjigi računov.

Nastavitve varnostnega sistema za knjige računov se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Knjige računov.

Izbor Varnostni sistem – Knjige računov je aktiven samo za operaterja Skrbnik za uporabnike, ki imajo veljavno licenco za Fakturiranje (FAK).

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema za knjige računov. V stolpcih so knjige računov, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in knjigo računa.

 

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za knjiženje na knjigo računa
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za knjiženje na knjigo računa. Operaterju preprečuje knjiženje tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za knjiženje na knjigo računa. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje knjiženje, mu ga ne preprečuje.
V tem prispevku