REK-O v Drugih osebnih prejemkih

Dopolnitve, vezane na pripravo REK-O obrazca v programu Drugi osebni prejemki so bile urejene v verziji iCentra 2022.18.001 oziroma novejši.

Nastavitve programa

Zavihek Splošno

Po novem bo pri oddaji REK-O obrazca javljena kritična napaka, če na obrazcu ne bodo izpolnjeni podatki o kontaktni osebi. To pomeni, da morate obvezno v Nastavitvah programa na zavihku Splošno preveriti polja:

  • Obračunal,
  • Telefonsko številko,
  • Odgovorno osebo.

 

Obvezno izpolnite zahtevana polja.

Zavihek Nastavitve pogodb

V primeru, ko prejemnikom dohodkov obračunavate tudi bonitete morate preveriti, da imate na ustrezni šifri pogodbe v polju Šifra vrste prejemka – bonitete, izbrano vrsto dohodka. Če bonitete pogodbenikom ne obračunavate, je polje lahko prazno.

Šifrant strank

1. Označiti stranke – pogodbenike, katerim izvajate obračune po 18. členu ZPIZ-2

Zaradi priprave REK-O obrazca (ki nadomešča REK1, REK-1a in REK-2) in dodatnega polja v analitičnem delu, ki označuje prejemnike dohodkov po 18. členu ZPIZ-2, morate vsem prejemnikom dohodkov, ki jim izplačujete dohodek po 18. členu (npr. podjemne pogodbe, avtorske pogodbe), v nastavitvah na stranki s kljukico označiti polje   Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2. Polje se nahaja v Dodatnih podatkih stranke (obvezno morate imeti status Fizična oseba).

Polje Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2 s kljukico obvezno označite samo pri prejemnikih, katerim izplačujete dohodke po 18. čl. ZPIZ-2 – plačujete jim še dodaten prispevek za PIZ (15,5 %) !!!

Obračune pogodb še vedno izvajate na ločenih vrstah pogodb za »navadne« prejemnike in ločeno za prejemnike po 18. členu ZPIZ-2.

2. Vnos podatka Oznaka medn. pog. o izogibanju dvojne obdavčitve

Pogodbenikom – nerezidentom, pri katerih imate v nastavitvah označeno s kljukico polje Ugodnosti iz medn. Pogodb morate obvezno vnesti podatek v polje Oznaka medn. pog. o izogibanju dvojne obdavčitve (če ga še nimate vnesenega). Polje se prenaša v analitični del REK-O obrazca.

Šifrant Katastrskih občin

Furs je v eDavke vpeljal šifrant katastrskih občin. Polje, kamor se podatek prenaša ni več prosto polje za vnos ampak mora biti šifra katastrske občine točno taka, kot so jo določili v šifrantu.

To pomeni, da morate vsi, ki obračunavate najemnine, pri vnosu pogodbe ali neposredno na obračunski vrstici izbrati ustrezno katastrsko občino iz šifranta.

1. Izbira Katastrske občine na pogodbi

V primeru, ko že na pogodbi vnesete podatke na zavihek Dela po pogodbi, izberite Katastrsko občino na tem mestu.

Staro polje Katastrska občina bo za naprej ostalo še vedno na vnosni maski (zaradi oddaj REK-2 za izplačila pred 1.1.2023).

V primeru, ko boste Katastrsko občino izbrali že na pogodbi, se bo v obračun prenesla (če uporabljate pri obračunu funkcijo Izberi pogodbe).

2. Vnos katastrske občine v obračun, neposredno na vrstico

V primeru, ko na pogodbo ne vnesete Katastrske občine, jo morate dodati na vrstico v obračunu, sicer oddaja REK obrazca ne bo uspešna.

Ostali podatki (št. parcele, št. stavbe) so še vedno obvezni in se poročanje za njih ne spreminja.

Vrste dohodkov, ki se z izplačili od 1.1.2023 ne uporabljajo več

Pri obračunih z datumom izplačila od 1.1.2023 dalje, morate biti pri izbiri vrste dohodka pozorni, saj so se nekatere vrste dohodkov s tem datumom ukinile.

 1802, 1803, 1806, 1820 – so združene v 1801,

 1518 je združena z 2518,

 1519 z 2519,

 1501 z 2501,

 1502 z 2502,

 1503 z 2503,

 1504 z 2504,

 1108 s 1144,

 1106 s 1143.


Kako pravilno pripravite obračun za vrsto dohodka npr. 1501 – podjemne pogodbe, ki ima po novem isto vrsto dohodka kot podjemne pogodbe po 18. členu?

Sprememba se nanaša samo na izbiro vrste dohodka, ko odprete nov obračun. Ponudila se bo sicer vrsta obračuna, ki ste jo uporabljali do sedaj, ki pa jo morate spremeniti. Iz šifranta izberite ustrezno.

V primeru, da boste izbrali vrsto obračuna, ki za izplačila v letu 2023 ni več veljavna, vas bo program na to opozoril.

Ves nadaljnji postopek obračuna je ostal nespremenjen.

Priprava REK-O obrazcev

Priprava in oddaja REK-O obrazcev je ločena od priprave »starih« REK obrazcev. Prav tako se nahaja na ikoni za tiskanje .

Ob kliku na Obrazci REK-O se odpre preglednica, v kateri bodo vidni vsi pripravljeni REK-O obrazci, ločeni glede na Vrsto pogodbe in leto obračuna.

Nov REK-O obrazec pripravite tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. Na enak način, kot ste to urejali do sedaj, s kljukico označite polje Obrni vrstni red naziva pogodbenika (če v šifrant strank vnašate pogodbeniku najprej priimek, nato ime. V primeru, da želite (in imate dostop) do testnega portala beta eDavki, s kljukico označite to polje. Če boste oddajali REK direktno v prave eDavke, pustite polje prazno.

Kliknite na gumb Pripravi.

Tako kot za stari REK obrazec tudi tu najprej datoteko XML shranite na želeno področje. Če želite obrazec pred oddajo pregledati, izberite Da, sicer Ne.

Po izbiri digitalnega potrdila se obrazec REK-O prenese na spletno stran eDavkov (enako kot prejšnji  REK). Tudi postopek oddaje obrazca na eDavkih je nespremenjen.

Tak je po novem izgled preglednice pripravljenih REK-O obrazcev (testni primer):

S klikom na ikono   se prikažejo zapisi pripravljenih REK obrazcev za vse vrste pogodb.

Ob kliku na vrstico s pripravljenim REK-O obrazcem imate možnost naknadnega:

- Pregleda obrazca – v programu lahko ponovno izpišete vsebino REK obrazca

- Pošiljanja na e-davke – že pripravljen REK obrazec npr. naknadno pošljete na eDavke.


Ponovna priprava REK-O obrazca (v primeru, da ste obračun spreminjali)

Iz določenega obračuna imate lahko samo en zapis za REK-O.  V primeru, da ste pripravo že izvedli, pa bi radi zaradi sprememb v obračunu to storili še enkrat, kliknete na obstoječem zapisu na Popravi zapis ter nato ponovno na Pripravi (na že obstoječem zapisu za REK-O). Zapis lahko tudi brišete ter ponovno dodate ter izvedete postopek priprave še enkrat.V tem prispevku