JAVNI SEKTOR- Cena goriva za obračun kilometrine na službeni poti za mesec november 2022

Na spletni strani Republike Slovenije, www.gov.si, je bila objavljena maloprodajna cena litra neosvinčenega motornega bencina (nmb-95) za obračun kilometrine in stroškov prevoza na delo in z dela za mesec november 2022. Ta znaša 1,43269 evra. Ker kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer in v mesecu novembru 2022 ta znaša 0,42981 evra in je tako v celoti neobdavčena, si je potrebno v modulu Potni nalogi za pravilen izračun kilometrine, ustrezno urediti nastavitve pri vnosu cene goriva. 

V Šifranti OPN…Cene goriva… je potrebno vnesti ceno goriva, ki velja od 1.11.2022, na način kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

Pomembno je, da v polje Kilometrina in Neobdavčena vpišemo enako vrednost, kar pomeni, da bo znesek v celoti neobdavčen. 

V tem prispevku