Odpis drobnega inventarja

V video navodilu je prikazano, kako odpišemo drobni inventar v modulu knjigovodstva.  Pri drobnem inventarju, izločitve vnašamo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe IZ=izločitev. Ta tip spremembe je aktiven samo za drobni inventar. Pri izločanju drobnega inventarja moramo biti pazljivi da vnesemo pravilno količino in da izberemo pravilno analitiko (nahajališče, SM, SN) na kateri se drobni inventar, ki ga želimo izločiti res nahaja.


V tem prispevku