Navodila za pripravo obrazcev UPN QR za preverjanje plačilnih nalogov registriranih izdajateljev

Od 3.4.2017 je v uporabi univerzalni plačilni nalog QR (UPN QR). Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018. Če pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom).

Da ste lahko vpisani na seznamu »Registriranih izdajateljev UPN QR« je potrebno poslati Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca UPN na Upravo za javna plačila (UJP), ki ste jo prejeli z okrožnico od UJP 10.5.2017, nato pa poslati še naloge v preverjanje. Vir: https://www.upn-qr.si/ 
Za preverjanje plačilnih nalog UPN s QR kodo je potrebno natisniti tri obrazce z obvezno vsebino in šest s poljubno, vendar različno vsebino polj.

Proračunski uporabniki morate poleg preverjanja nalogov poslati še Izjavo o sprejemu pravil o izdaji obrazca UPN na Upravo za javna plačila (UJP). Izjavo ste dobili z okrožnico UJP-a 10.5.2017.

Kot izdajatelj se prijavite na linku: https://www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja nato dobite nadaljna navodila.

Za preverjanje plačilnih nalog UPN s QR kodo je potrebno natisniti tri obrazce z obvezno vsebino in šest s poljubno, vendar različno vsebino polj,

Obrazci z obvezno vsebino:Po dogovoru z podjetjem Inadvertisting, sklic kot so ga predpisali ni obvezen in lahko pustite takšnega, kot ga generira program.

Obrazci s poljubno vsebino:To naredimo najlažje tako, da najprej vnesemo enega otroka v šifrant z nazivom Center za preverjanjeUPN QR:Nato pripravimo obračun, ki mu damo naziv: Preverjanje vsebine ČŠŽ čšžNa gumbu pripravi izberemo eno skupino in 7 učencev za katere bomo pripravili obračun. En učenec mora biti z nazivom Center za preverjanje UPN QR in mu moramo vpisati znesek na storitvi 6.543,21.

Ostalim šestim otrokom vpišemo različne zneske, tako da dobimo 7 računov z različnimi zneski.

Naredimo zaključek obračuna, tako da določimo UPN kodo namena: CASHNatisnemo račun na UPN QR obrazecDobimo natisnjen račun z izpolnjenim obrazcem UPN QR. Če se podatki ne vpišejo pravilno v polja, moramo popraviti izpis. To storimo tako, da kliknemo na: ObrazciVnesemo nov obrazec, ki ga bomo oblikovali, tako da se postavimo na original obrazec Račun z UPNQR ter z gumbom vnesi zapis naredimo nov QR izpis, ki ga nato oblikujemo. 

Kliknemo na Poročilo -> Nastavitve Tu spremenimo oddaljenost od robov, tako da se nam pravilno izpišejo podatki na UPN nalogu.

Ko imamo urejeno, da se podatki pravilno natisnejo v predvidena polja lahko pošljemo naloge v testiranje. 


V tem prispevku