Obvladovanje kakovosti

Articles

Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)
  Opis novosti   Verzija Šifranti - Artikli - Kontrola: Na zavihku "Splošno" je dodana nova opcija "izločeno iz ocenjevanja". V kolikor je opcija vklopljena, potem se za artikel ne izvaja oc...