Obvladovanje kakovosti

Articles

Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)
  Opis novosti   Verzija Šifranti - artikli kontrola; podatek o pomembnosti artikla smo iz strateški/nestrateški razširili še za 5 dodatnih vrst pomembnosti. 2024.01.001 Izpisi - oc...