Obračun prispevkov zasebnika

Z verzijo iCentra 6.25.015 smo obračun zasebnika še dopolnili. Dodali smo še dodatno polje Polna zavarovalna osnova ZZ, v katero vpišete polno osnovo za prispevke za zdravstveno zavarovanje. Dodan je bil tudi Kalkulatorpoleg polja Zavarovalna osnova ZZ, ki omogoča izračun zneska osnove v primeru, ko zasebniku ni potrebno plačati prispevkov od polne osnove (npr. zaradi refundiranih boleznin,…).V nadaljevanju podajamo primer vnosa podatkov za dva različna izračuna:

  1. Ko ima zasebnik polne ure dela in tako polno osnovo za obračun prispevkov
  2. Ko ima zasebnik na obračunu ure refundiranih boleznin (npr. 8 ur nege)


  1. Primer: zasebnik ima polne ure dela in tako polno osnovo za obračun prispevkov    V tem primeru vpišemo v polje Zavarovalna osnova zasebnika in v polje Polna zavarovalna osnova ZZ ustrezen znesek. Ob kliku na ikonopoleg polja Zavarovalna osnova ZZ in Osnova za dajatve zasebnika, se bo v obe polji poleg kalkulatorja vpisal enak znesek, kot je v Polnih osnovah. S klikom na Potrdi, se izvede obračun dajatev za zasebnika. Na obrazcu sta tako obe polji enaki.  2. Primer: Zasebnik ima na obračunu ure refundiranih boleznin (npr. 8 ur nege)    V tem primeru vpišemo v polje Zavarovalna osnova zasebnika in v polje Polna zavarovalna osnova ZZ ustrezen znesek. Ob kliku na ikonopoleg polja Zavarovalna osnova ZZ in Osnova za dajatve zasebnika, se bo v obe polji poleg kalkulatorja vpisal preračunan znesek (ure rednega dela glede na ure mesečne obveznosti). S klikom na Potrdi, se izvede obračun dajatev za zasebnika. Na obrazcu imata tako polji različni vrednosti.

V tem prispevku