Avtorsko delo v okviru delovnega razmerja v programu za Obračun plač

Do sedaj je bilo določeno, da se pri vrsti dohodka 1143 – Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja niso upoštevali normirani stroški, na novo pa je določeno, da se v osnovo za obračun prispevkov všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določb 44. čl. ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine določene s predpisom vlade) zmanjšan za normirane stroške v višini 10%. Sprememba velja za izplačila od 1.2.2024 dalje.

Velja opozoriti, da v Saop programu zagotavljamo skladen obračun avtorskega honorarja, izplačilo povračil stroškov (npr. prevoza, prehrane) pa v Saop programu ni mogoče izvesti. V kolikor je potrebno, da v obračunu poleg avtorskega honorarja obračunate zaposlenemu tudi npr. prevoz oz. prehrano, takega obračuna trenutno ni mogoče obračunati skladno s predpisano zakonodajo. V takem primeru vas prosimo, da nas o tem obvestite preko zahtevka za pomoč.

Za pravilni obračun AH iz odvisnega razmerja je potrebno, da imate nameščeno verzijo Saop 2024.04.001 oz. novejšo. 

Obračune izvajate po običajnem postopku v programu za obračun plač. Novo je to, da ko dodamo nov obračun z Vrsto dohodka 1143 (in je vpisan podatek Datum izplačila po 1.2.2024) sistem samodejno predlaga podatek Odstotek normiranih stroškov – 10,00%. Podatka tudi ne moremo izbrisati, saj je le-ta pogoj za pravilni obračun (kontrola glede na datum izplačila).

(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa podatka Odstotek normiranih stroškov)

Ostalih nastavitev, katere običajno uporabljate pri obračunu ni potrebno spreminjati.

Obračunski list je bil ustrezno dopolnjen (spremenjen) v delu, ki se nanaša na osnovo za obračun prispevkov (osnova je zmanjšana za normirane stroške) ter osnove za obračun dohodnine (pri izračunu osnove za dohodnino normirani stroški niso upoštevani).

Prav tako tako je bila ustrezno dopolnjena priprava REK- O obrazca (priprava je samodejna, ustrezno se izpolnijo polja, katere je potrebno posredovati na REK-O obrazcu).

Postopek samega obračuna avtorskega honorarja iz odvisnega razmerja izvedete po običajnem postopku (kot obračun plače).

V tem prispevku