2023.11.005

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Izpisi in pregledi - Izkazi: Popravljeni so seštevki na preglednici izkaza z izračunom po mesecih (gumb Po mesecih vrednosti).

DDV Davek na dodano vrednost

  • Obračuni - RPO obrazec - Urejena težava pri izračunu popravkov računov iz preteklih obdobij. Izračun je v nekaterih primerih upošteval tudi popravke v kasnejših obdobjih.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Omogočen preračun neto v bruto v primeru obračuna obveznega zdravstvenega prispevka.

DOH Dohodnina

  • Pripravljen ponovni upgrade baze zaradi težav pri prenosu podatkov iz Obračuna plač in Drugih osebnih prejemkov v Dohodnino.

SPR Spremljanje plačil računov

  • Plačila in računi - Plačevanje - Pregled izpiska - gumb Pripravi plačila: Urejena je priprava knjižbe za nepoknjižen del plačila v primeru, ko je znesek plačila na izpisku večji in zneska računa. 

Sociala, zdravstvo in obračun

  • Popravek vnosa storitev oskrbe na maski Vnos storitev zdravstva
V tem prispevku