Gospodarstvo - Delo od doma

V primeru, da ste zaposlenim odredili delo od doma in bi radi to delo evidentirali na ločeni vrsti obračuna, morate v šifrant vrst obračuna to dodati.

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna kliknite na stolpec Vrsta obračuna in poiščite prvo prosto šifro.

Novo vrsto obračuna dodate tako, da se postavite na obstoječo šifro za Redno delo in kliknete na ikono Vnesi zapis iz.V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro to 002, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke kot je prikazano na spodnji sliki.


Če ste vrsto obračuna kopirali iz šifre za Redno delo, druge spremembe na novi vrsti obračuna niso potrebne. Potrdite s klikom na gumb Potrdi. 

Potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja. 

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosu

Dopolnitve mesečnih seštevkov

Ker ima novo dodana vrsta obračuna enake lastnosti kot Redno delo, morate obvezno dopolniti še mesečne seštevke, na katere ima ta vrsta obračuna vpliv.

Ker v gospodarstvu nimate enotnih nastavitev, ampak vsak individualno, morate vsak v svojem sistemu urediti mesečne seštevke.

Vsak mesečni seštevek, ki ima pri obstoječi postavki za Redno delo kljukico v stolpcu Seštevanje, morate spremeniti tako, da tudi na novo dodani vrsti obračuna s kljukico označite polje v Stolpcu seštevanje!!!To storite tako, da se postavite na posamezen mesečni seštevek, kliknete na ikono za Popravi zapis. Poiščete novo vrsto obračuna za Delo od doma in v vrstici s to šifro s kljukico označite stolpec Seštevanje ter potrdite. Drugih nastavitev na mesečnem seštevku ne spreminjate!!!To ponovite na vseh zgoraj navedenih mesečnih seštevkih.

Povračila v primeru dela od doma

Zaposlenim za delo od doma pripada nadomestilo za prehrano, ne pripada pa jim povračilo za prevoz na delo.

V tem prispevku