Sprememba kontov na artiklih

Z izborom Sprememba kontov na artiklih se odpre naslednje okno .

Konto zaloge - vpišemo nov konto zaloge, ki  ga bodo dobili izbrani artikli. Če ni izpolnjen, pomeni, da ga ne želimo spreminjati.

Konto porabe - vpišemo nov konto porabe, ki  ga bodo dobili izbrani artikli. Če ni izpolnjen, pomeni, da ga ne želimo spreminjati.

Tip skladišča – izberemo za katere tipe skladišča veljajo konti.

 Način spremembe – imamo dve možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov - vneseni odstotki zamenjajo obstoječe na vseh izbranih artiklih.

·      Samo dodajanje zapisov - vneseni odstotki zamenjajo obstoječe na izbranih artiklih, ki majo odstotek 0 ali neizpolnjen.

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla - vpišemo ali izberemo šifre artiklov, katerim želimo spremeniti podatke.

Skupina artikla - vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Črtna šifra - vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Klasifikacija - vpišemo ali izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Oddelek - vpišemo ali izberemo oddelke, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Dobavitelj - vpišemo ali izberemo dobavitelje, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Konsignant - vpišemo ali izberemo konsignante, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Proizvajalec - vpišemo ali izberemo proizvajalce, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Tip artikla – izberemo za katere tipe artiklov želimo spremeniti podatke.

V tem prispevku