Izplačilo splošne stavke javnim uslužbencem na področju vzgoje in izobraževanja za mesec marec 2022

Dne 9.3.2022 je bila izvedena splošna stavka za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 21.7.2022, sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9.3.2022 sodelovali v splošni stavki, pripada nadomestilo plače za čas stavke, v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali. Stavkajočim za ta dan ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano.

Pri obračunu plače za mesec marec smo vam pripravili navodila, kjer smo vam predstavili različne možnosti, za obračun stavke:

Stavka ni bila plačana:

1. Pri obračunu plače za marec ste obračunali stavko na postavki N01 (Neplačana odsotnost-oprav.) ali N02 (Neplačana odsotnost-neopravič.) 

2. Vnesli ste evidenčne ure stavke na šifro N04 – Stavka.

Stavko ste izplačali in pri tem uporabili šifro vrste obračuna B12. 

V kolikor ste se pri plači za mesec marec odločili, da obračunate Neplačano odsotnost-oprav. ali Neplačano odsotnost-neopravič. (na vrstah obračuna N01 ali N02), je potrebno narediti popravek plače za mesec marec, popravek REK-1 obrazca ter pripraviti dodatno izplačilo zaposlenim. Kot smo vas že takrat opozorili, to zahteva veliko ročnega dela, saj je izvedba izredno kompleksna ter zahteva individualno obravnavo.

V kolikor ste stavko izplačali, poračun plače za mesec marec (poračun stavke) ni potreben.

V kolikor ste v obračun za mesec marec vnesli evidenčne ure stavke na šifro N04, je potrebno stavko izplačati (poračunati) pri naslednji plači (pri plači za mesec julij). V nadaljevanju je podrobneje opisan postopek samega obračuna in izplačila stavke.

Ker je v okrožnici ministrstva zapisano, da zaposlenemu za dan stavke pripada nadomestilo plače v višini, kot bi jo prejel, če bi delal, je osnova za izračun stavke Z120 – (osnova za obračun nadomestila) iz glave obračunskega lista iz meseca marca 2022. V osnovi za nadomestila Z120 so bili pri obračunu plače za mesec marec upoštevani določeni dodatki (npr. povečan obseg,..), kateri pa zaposlenemu pri plači za mesec julij ne pripadajo. Zaradi tega, avtomatski izračun stavke za mesec marec pri plači za mesec julij ni mogoč. Po spodnjem navodilu si bo potrebno izvesti izračun in ga ročno vnesti na ustrezno vrsto obračuna pri plači za mesec julij 2022. Za izvedbo poračuna stavke si je zaradi tega potrebno odpreti novo vrsto obračuna.

Dodajanje nove vrste obračuna za poračun (izplačilo) stavke

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro v skupini B, od B60 naprej. Nato se postavite na vrsto obračuna B09 ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz…  .

Vnesite prvo prosto šifro v skupini B od B60 naprej ter ustrezen Naziv vrste obračuna

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Postavite se na zavihek Izračun ter si uredite nastavitve, kot je prikazano na spodnji sliki.

Svetujemo, da si tudi podatke na zavihku Kontiranje kopirate iz vrste B09 (potrdite kopiranje podatkov kontiranja), katero si lahko kasneje ustrezno spremenite (naj bo tako nastavljeno kot je npr. dopust).

Nastavitve Potrdite.

Izračun zneska stavke za poračun

Za vsakega zaposlenega potrebujemo podatek Z120 iz obračuna plače za mesec marec, na podlagi katerega bomo izračunali višino nadomestila za stavko.

V našem primeru znaša Z120 2.323,59€, normirane ure za mesec marec (v našem primeru gre za 100% zaposlitev) znašajo 174 ur, normirane ure stavke (v našem primeru 8 ur stavke), znaša 7,57 normiranih ur. Izračun se izvede na naslednji način:  2.323,59€ / 174 * 7,57= 101,09€.

Znesek 101,09€, v našem primeru predstavlja višino plače, kot bi jo zaposleni prejel, če bi delal in to je bruto znesek, ki ga bomo vnesli na obračunsko vrstico za izplačilo stavke.

Vnos zneska v obračun plače

Svetujemo, da podatke za obračun in izplačilo stavke dodate na vrstice neposrednega obračuna plače po tem, ko so podatki o urah za mesec julij v obračunu plače že vneseni.

Pri vnosu izberemo vrsto obračuna, ki smo jo na novo vnesli za izplačilo stavke (v našem primeru B63). Vnesti je potrebno dejanske in normirane ure, izračunani znesek in označiti kot poračun za obdobje 1.3.2022 so 31.3.2022. 

Pri obračunu plače za mesec julij 2022 bodo zaradi izvedbe poračuna stavke v obračunu upoštevane dodatne ure. Zaradi tega, bodo ure, ki gredo v fond na neposrednem obračunu rdeče obarvane. Na ta način se bodo ure, ki pri obračunu plače za mesec marec niso bile poročane v REK – 1 obrazcu, poročale v REK-1 s plačo za mesec julij.

Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano, kar pomeni, da za povračilo omenjenih stroškov ni potrebno pripravljati poračuna. 

V tem prispevku