Verzija 2023.09.003

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava z določanjem naziva dokumenta pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator.
  • Urejena priprava analitičnega REK-O obrazca v primeru celomesečnega nadomestila (čakanje na delo ali višja sila) v breme ZRSZ.

OPN Obračun potnih nalogov

  • Odpravljena težava s prenosom v obračun plače v primeru odprtih vzporednih obračunov.

OST Obračun storitev

  • Odpravljena težava s prenosom v obračun plače v primeru odprtih vzporednih obračunov.

SPL Skupni šifranti

  • Šifrant Pogodb: Odpravljena je težava pri prenosu pogodb iz portala JN Plačila v  primeru, da na pogodbi manjka eden od datumskih podatkov.

PRAC Prejeti računi

  • Prejeti računi - Potrjevanje računov - obstoječa komponenta za prikaz slike računa (pdf-ja) je nadomeščena z novo komponento. S tem se odpravljajo določene težave v primeru uporabe novejših verzij Adobe Readerja.
V tem prispevku