Stalni in izračunljivi skonto

V Plačilnem prometu pri pripravi nalogov lahko skonto pripravimo na dva načina.

Nastavitve:
V nastavitvah programa v Knjigi prejetih računov uredimo nastavitev Izračun neto roka plačila od. Izberemo lahko Datum računa (izračun od datuma izstavitve) ali od Datuma opravljanja.

V nastavitvah za Knjige dokumentov v Knjigi prejetih računov izberemo tip naloga za izračunan skonto, ter tip naloga za stalen skonto.

Stalen skonto se upošteva v primeru, ko imamo na stranki v trgovskih podatkih izpolnjeno Neto rok plačila in Procent skonta.
V neto rok plačila se vpiše število dni od datuma računa oz. od datuma opravljanja (odvisno od nastavitev) za katere se bo še upošteval skonto.
Procent skonta pa je procent za katerega se zmanjša plačilo v primeru, da je plačano pred neto rokom plačila.


Izračunljiv skonto se upošteva v primeru, da ima stranka izplonjen samo procent skonta, neto roka plačila pa ne. V tem primeru se vpisan skonto procent računa za vsak dan plačila pred zapadlostjo. (Znesek predloga= Znesek za plačilo *(1-Skonto procent * Število dni plačila pred zapadlostjo)).Vnos računa:

Stalen skonto:
Ker imamo na stranki v trgovskih podatkih nastavljeno Neto rok plačila 20 dni in procent skonta 5%, v nastavitvah PRAC pa neto rok plačila iz datuma računa se nam vpiše v polje Neto rok plačila datum za 20 dni večji od datuma računa, procent skonta pa 5%.Ko damo nalog v plačilo, se nam znesek predloga zmanjša za skonto procent od zneska za plačilo, v primeru ko je datum predloga manjši od datuma Neto rok plačila.

Izračunljivi skonto:
Pri izračunljivem skontu se nam v polje Neto rok plačila vpiše datum zapadlosti računa, procent skonta pa se nam vpiše iz nastavitev na trgovskih podatkih na stranki.


Ko damo nalog v plačilo pri izračunljivem skontu se nam znesek predloga zmanjša po formuli Znesek predloga = Znesek za plačilo * (1-Skonto procent * Število dni plačila pred zapadlostjo)V tem prispevku