Osnovni podatki na artiklu za modul Kuhinja

Osnovni podatki na artiklu za modul kuhinja

V programu kuhinja upravljamo z dvema tipoma artiklov in sicer živilo in jed. Oba tipa artiklov imata svoje značilnosti in drugačne zahteve po podatkih vezanih na artikel. Podatki, ki naj bi bili vpisani na določen artikel so označeni z 


ŽIVILO

Zavihek Splošni podatki

Med označenimi podatki je priporočljivo, da živilo vpišete kot tip artikla M - Material. Za lažje delo v prihodnje se držite pravila, da naj bo živilo pisano z majhnimi črkami, jedi pa z velikimi, ali pa obratno. Kakršnokoli obliko črk (velika ali majhna) boste izbrali za jedi, takšna sem vam bo izpisovala na jedilniku.

Skupina artikla je podatek s katerim boste razvrščali artikle za javna naročila ali za izdelavo določenega cenika.

 Zavihek Prodaja

Artikli, ki bodo označeni z oznako aktivnosti DA se lahko naročajo, in dajo v porabo. Artikle, ki jih ne želite več uporabljati označite z NE.

 

 Zavihek Cene

V zavihku cene vpišite veljavne cenike. Tu imate tudi pregled nad zgodovino cen. Cenik naj ima začetek in konec veljavnosti. Priporočljivo je, da poimenujete cenike po dobaviteljih.

 

 

 Zavihek Zaloge

V zavihku Zaloge določite konto zaloge artikla. Tu tudi zabeležite kdo je glavni dobavitelj za artikel. Ta podatek uporabi program za avtomatsko razporejanje artiklov v naročanju k glavnim dobaviteljem.

 

  

Zavihek Lastnosti

Zavihek lastnosti je namenjen naprednejšim uporabnikom. Količina pakiranja se uporablja v primeru, da je potrebno preračunavati na drugačno mersko enoto, kot je na dobavnici. Tak primer so konzerve, če vodite zalogo v kg, dobavitelj pa vam dostavlja na primer 750g konzerve v kosih. V takem primeru bi vpisali podatek 0,75.

Če želite preračunavati hranilne vrednosti jedi in obrokov je potreba izpolniti podatek masa na enoto. Na sliki je prikazan podatek za kokošje jajce, katera vodimo nabavi, zalogo in porabo v kosih, preračun hranilnih vrednosti pa se izvaja v hranilna vrednost na 100g

 

Preko gumba  vpišete hranilne vrednosti

 

Če imate kakšno jed z enakimi hranilnimi vrednostmi lahko hranilne vrednosti kopirate z gumbom

 

Primer take uporabe je npr. kopiranje hranilnih vrednosti iz kristalnega na mleti sladkor.

  

JED

Zavihek Splošni podatki

Med označenimi podatki je priporočljivo, da jed vpišete kot tip artikla I - Izdelek. Za lažje delo v prihodnje se držite pravila, da naj bo živilo pisano z majhnimi črkami, jedi pa z velikimi, ali pa obratno. Kakršno obliko črk (velika ali majhna) boste izbrali za jedi, takšna sem vam bo izpisovala na jedilniku.

 

  

Zavihek Prodaja

Artikli, ki bodo označeni z oznako aktivnosti DA se lahko naročajo, in dajo v porabo. Artikle, ki jih ne želite več uporabljati označite z NE.

 

  

Zavihek Opisi

Na zavihku opisi lahko vpišete potek priprave jedi

 

 

 

Gumb Sestavnica

Sestavnico ali recepturo vpišete preko gumba 

 

Odpre se okno za dodajanje živil s količino živila za eno porcijo

 

 

Kopiranje sestavnic

Sestavnice lahko tudi kopirate, kar vam bo olajšalo vnos podobnih receptur.

 

S klikom na potrdi se vam prepiše receptura iz izbrane jedi v jed, ki ji želite vpisat recepturo. Posamezne sestavine lahko spreminjate z gumbom popravi zapis.

 

 

Dodajanje slike

Na posamezno jed lahko pripnemo tudi sliko

 

 

Izpis recepture za jed

Posamezno recepturo tiskamo po prikazanem postopku.

 

Alergeni

Alergene vpisujemo na jedi v zavihku Opisi

 

Jezikovno področje izberite enako, kot je v nastavitvah programa KRJ

Alergen, ki ste ga vpisali na jed se v jedilniku izpiše

 

 

 

V tem prispevku