Uvoz podatkov

Tečaje lahko uvažamo tudi iz interneta. Najprej je potrebno pripraviti datoteko z arhivi tečajev.

Tečaje Banke Slovenije uvozimo iz spletne strani http://www.bsi.si. Odpre se spodaj prikazana stran, kjer v rubriki Arhivi deviznih tečajev kliknemo na področje od 4.1.2001 do danes. Na ta način bomo prenesli vse tečaje za leto 2001 do danes.

Podatke je potrebno najprej prenesti na naš računalnik. Ko se odpre spodaj prikazano okno, označimo pri Kaj želite storiti s to datoteko? Shrani datoteko na disk, ter potrdimo vse z V redu.

Določimo mapo, v katero se bo datoteka s tečaji shranila. Priporočam, da si odprete novo mapo, na primer Tečaj BS.

Kliknemo na gumb Shrani. Iz zgornje slike vidimo, da je nastala datoteka WinZip vrste, zato jo moramo še „odzipat“.

Datoteka za uvoz podatkov je tako pripravljena. Sedaj najprej izberemo tečajno listo, v našem primeru je to TL Banke Slovenija. Odpre se okno Tečaji, kjer kliknemo na gumb Uvoz podatkov. Odpre se spodaj prikazano okno:

Tip uvoza – izberemo med Banka Slovenije in Nova ljubljanska banka.

Prenesi tečajnice iz datoteke – določimo pot do datoteke in datoteko, ki vsebuje tečaje.

Način prenosa – izberemo med Dodajanje in popravljanje zapisov, Samo dodajanje zapisov ali Prekrijemo obstoječe stanje.

Datum tečajnice – vnesemo datum oziroma ga poiščemo v koledarčku.

S klikom na gumb Uvoz, bomo začeli prenašati zapise v naš šifrant tečajev. Po končanem uvozu se okno zapre, v preglednici Tečaji pa so vsi uvoženi tečaji, v našem primeru tečaji letošnjega leta Banke Slovenija.

V tem prispevku