2023.10.002

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena tehnična težava pri odpiranju preglednice naročil dobaviteljem.
  • Odpravljena težava v pripomočku Avtomatsko formiranje naročil, ko se je pojavilo opozorilo: "Divide by zero encoutered". Težava je bila na podatkih, ko niso bili pravilno izpolnjeni Količina pakiranja oz. Količina pakiranja 2 za artikle.

Fakturiranje

  • Dopolnjeno preračunavanje zbirnih podatkov v primeru, ko v nastavitvah programa ni izpolnjena Knjiga DDV. S tem je odpravljena težava v primeru knjiženja računov v DDVn.

Registracija prisotnosti

  • Odpravljena težava zapisa stroškovnega mesta v registracijo časa, ob prijavi preko ure.
V tem prispevku