Tečajne liste in tečaji

V šifrantu Tečajne liste vnašamo tečajnice (Banka Slovenije, posamezne banke). Najprej v preglednico z Vnesi zapis (Insert) vnesemo tečajne liste, ki jih bomo uporabljali.

Nato v preglednici Tečajne liste označimo tečajno listo ter s pomočjo gumba Tečaji na dnu okna vnesemo datumske spremembe tečajev.

Tečaje lahko vnašamo ročno ali z uvozom preko interneta.

V tem prispevku