Pregled knjiženja

Obdelava se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu/Dnevne obdelave/Pregled knjiženja.

 

V zgornjem desnem delu okna imamo gumbe za pregled podatkov.

Knjižbe na pregledu knjiženja lahko pregledujemo v tabeli , lahko jih izpišemo na tiskalniku , ali pa uporabimo OLAP analizo – vrtilno tabelo .

V spodnjem levem delu okna imamo tudi gumb za izvoz knjižb v Excel datoteko .

Za izbor, katere knjižbe želimo pregledati, imamo na voljo veliko omejitvenih pogojev na več zavihkih.

Osnovno (prvi zavihek) 

 • Letnica obr. leta … do – predlaga se letnica iz nastavitev. Če želimo pregledovati podatke za pretekla leta ali več let hkrati, vpišemo ustrezno obdobje. 
 • Obdobje od...do – vnesemo obdobje, za katero želimo pregledovati podatke. 
 • Temeljnica od...do – vnesemo temeljnico, za katero želimo pregledovati podatke. 
 • Konti od...do – določimo konte, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Datum dokumenta od...do – vpišemo datum ali pa ga izberemo iz koledarčka. 
 • Datum knjiženja od...do – vpišemo datum ali pa ga izberemo iz koledarčka. 
 • Datum prejema od...do – vpišemo datum ali pa ga izberemo iz koledarčka.
 • Ime izpisne liste – vpišemo poljuben tekst, ki se izpiše na vrhu izpisa. 
 • Izpis nastavitev – obkljukamo, če želimo, da se nam na zadnji strani izpisa prikažejo omejitveni pogoji. 

Prvi dodatni 

 • Dogodek od...do – vpišemo dogodek, za katerega želimo pregled knjiženja. 
 • Stranke od...do – vpišemo stranko, za katero želimo pregled knjiženja. 
 • SM od...do – vpišemo SM, za katera želimo pregled knjiženja. 
 • SN od...do – vpišemo SN, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Referenti od...do – vpišemo Referente, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Nalogi od...do – vpišemo Naloge, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Analitika 1 od...do – vpišemo Analitike 1, za katere želimo pregled knjiženja 
 • Analitika 2 od...do – vpišemo Analitike 2, za katere želimo pregled knjiženja 
 • Analitika 3 od...do – vpišemo Analitike 3, za katere želimo pregled knjiženja 
 • Prva gruča strank od...do – vpišemo stranke prve gruče, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Druga gruča strank od...do – vpišemo stranke druge gruče, za katere želimo pregled knjiženja. 

Drugi dodatni 

 • Dokument od...do – vpišemo Dokumente, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Vezni dokument od...do – vpišemo Vezne dokumente, za katere želimo pregled knjiženja. 
 • Številka od...do – vpišemo zaporedne številke prometa od … do, za katere želimo pregled. 
 • Datum DUR–a od...do – vpišemo datum DUR, za katerega želimo izpis. 
 • Upoštevaj tudi zapise, ki nimajo izpolnjen datum DUR – označimo, v kolikor želimo, da nam program pokaže vse zapise, ki nimajo datum DUR.
 • Datum zapadlosti od...do – vpišemo datum zapadlosti, za katerega želimo izpis. 
 • Delni opis – vnesemo besedilo, ki smo ga vnesli v vknjižbo med knjiženjem. 
 • Tip konta: izbiramo med Vsi konti, Redni konti ali Evidenčni konti.
 • Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti
 • Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če polje označimo s kljukico, nam program ne bo upošteval temeljnic, ki smo jih v šifrantu temeljnic označili da se lahko izločajo. 
 • Datum obdobja iz DDV … do: z vnosom datuma obdobja DDV pregledujemo postavke, ki so zajete knjigi izdanih in prejetih računov v modulu DDV v izbranem obdobju.

Tretji dodatni 

 • Denarna enota od...do – vpišemo denarno enoto, za katero želimo izpis. 
 • Znesek v breme od...do – vpišemo znesek v breme, za katerega želimo izpis. 
 • Znesek v dobro od...do – vpišemo znesek v dobro, za katerega želimo izpis. 
 • Devizni znesek v breme od...do – vpišemo devizni znesek v breme, za katerega želimo izpis. 
 • Devizni znesek v dobro od...do – vpišemo devizni znesek v dobro, za katerega želimo izpis. 

Preračun v DE

·Denarna enota – kot privzeto man program ponudi domačo denarno enoto 978. Če želimo Pregled knjiženja izračunati in prikazati v drugi denarni enoti, vpišemo tujo denarno enoto (npr. 840), nato pa moramo vpisati še Šifro tečajne liste, Vrsto tečaja in Tečaj na datum. Tečajnica v Šifranti – Ostali Šifranti – Tečajne Liste mora bit obvezno izpolnjena za datum in denarno enoto, za katero želimo preračunati.

·Tečajna lista – iz šifranta izberemo šifro tečajne liste.

·Vrsta tečaja – izberemo med Nakupni, Srednji ali Prodajni.

·Tečaj na datum – vpišemo datum tečaja za preračun podatkov pregleda knjiženja.

 • Jezikovno področje – iz šifranta izberemo jezikovno področje, ki ga želimo upoštevati pri prikazu. Jezikovno področje program upošteva pri prikazu naziva konta, če je le ta vpisan v kontnem planu za izbrano jezikovno področje.


Pregled knjižb v tabeli

Najprej si postavimo vprašanje, kaj želimo pregledati na Pregledu knjiženja. Lahko pogledamo:

 • kaj smo knjižili danes,
 • knjižbe na izbranem stroškovnem kontu,
 • knjižbe na izbranem dokumentu (prejetem računu, izdanem računu, bančnem izpisku, …)
 • knjižbe prejetih računov v decembru, itd.

Pri vnosu ustreznih omejitvenih pogojih se bomo omejili na pregled prejetih računov v decembru.

S klikom na gumb Tabela, se odpre spodnje okno.

V zgornjem delu tabele lahko razvrščamo podatke glede na označen stolpec, prav tako pa se lahko omejimo s tremi fiksnimi filtri. Fiksni filtri omejijo podatke v tabeli glede na vpisan niz.

Stolpce, ki jih pogosteje potrebujemo, postavimo v levi del tabele tako, da jih primemo z miško in postavimo na želeno pozicijo.

Tabelo lahko izvozimo s 7 koraki preko Čarovnika za izvoz podatkov, kjer si tabelo lahko predhodno oblikujemo, lahko pa z enim klikom celoten pogled Izvozimo v excel.

Kopiramo lahko eno celico pregleda ali pa celotno vrstico.

V spodnjem primeru smo izvozili preglednico v excel.

S klikom na gumb Tiskalnik pa pripravimo izpis knjižb, ki ga lahko natisnemo, shranimo direktno v eRegistrator, pošljemo po pošti ali pa ga shranimo v računalniku.


V spodnjem delu preglednice imamo gumb, ki omogoča združevanje podatkov.

Kot privzeto nam program združi podatke po kontu.

Podatke lahko združujemo tudi po drugem kriteriju. Izberemo kriterij in kliknemo Združi, da osvežimo pregled po novem izboru.


Priponka na pregledu knjiženja

V primeru, da ima postavka na Pregledu knjiženja pripet dokument, ga lahko z dvoklikom na Priponko odpremo in pregledamo.


V tem prispevku