Cene

Na zavihku Cene (Alt C) vnašamo podatke o ceni artikla. Za en artikel lahko določimo več cen v različnih denarnih enotah, ki se pozneje predlagajo pri pripravi računa. Zavihek Cene prikazuje preglednico cen oziroma cenik. Podatke o cenah, prikazanih v preglednici, lahko tudi popravljamo in brišemo.

V tem prispevku